Hoppa till huvudinnehåll

Regeringsuppdrag som stärker den prehospitala vården

tisdag, mars 8, 2022

Enligt ett regeringsbeslut ska Socialstyrelsen under två år kartlägga den prehospitala vården samt utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården. PICTAs Hanna Maurin Söderholm och Glenn Larsson är inbjudna till uppdragets externa expertgrupp.

Sedan regeringen år 2020 fastslog en satsning på en god och nära vård har arbetet för en förstärkt ambulanssjukvård fortsatt. Som en del av denna satsning gav regeringen uppdraget till Socialstyrelsen att kartlägga den prehospitala vården och utvärdera satsningarna på ambulanssjukvården. 

Socialstyrelsen i sin tur kontaktade PICTA för att man ansåg att arenans expertis kunde tillföra viktig kunskap om både prehospital vård och ambulanssjukvård. PICTA blev därför inbjudna att ingå i den externa expertgruppen.

- Vi arbetar dagligen med dessa frågor där vi säkerställer att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala vården, säger Hanna Maurin Söderholm som är PICTAs programledare.

- En av mina hjärtefrågor är just utveckling och samordning av svensk ambulanssjukvård så det känns viktigt att medverka i uppdraget. Vi hoppas kunna bidra till att ambulanssjukvården ska göras mer jämlik och effektiv över hela landet, säger Glenn Larsson, projektledare i PICTA.

Utveckling mot en god och nära vård

Uppdraget innefattar att göra en kartläggning av den prehospitala vården. Kartläggningen ska lyfta faktorer som berör till exempel organisation, resurser och bemanning, samverkan samt patientsäkerhet. Syftet är att ge en nationell bild av nuläget i den prehospitala vården. Utifrån kartläggningen ska Socialstyrelsen lämna förslag på hur den prehospitala vården kan utvecklas, effektiviseras och stärkas, på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska beakta utvecklingen mot en nära och högspecialiserad vård. Fokus ska särskilt ligga på utvecklingsbehov och insatser som är gemensamma för regionerna och där det kan finnas behov av nationellt stöd eller ändringar i regelverk.

Uppdrag i samverkan

Arbetet med att kartlägga och utvärdera den prehospitala vården ska genomföras i samverkan med regionerna, SKR och andra relevanta aktörer. Förslag på utvecklingen ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 oktober 2022.

Uppdraget avseende uppföljning och utvärdering av regeringens satsningar på ambulanssjukvården ska slutredovisas till Regeringskansliet senast 1 mars 2024.

Läs mer på regeringen.se