Hoppa till huvudinnehåll

PreViS-projektet på plats under norsk räddningsövning

måndag, juli 1, 2024

Den 27 maj till 1 juni deltog PreViS-projektet i det norska arrangemanget Ulendt- en återkommande övning för de olika räddningstjänstaktörerna i Norge. 

Norsk luftambulanse

Andreas Dehre och Jonatan Green från den svenska delen av projektet bjöds in för att vara med av våra norska kollegerna Nils H Gryting, Tom Bakken och Peder Andreas Stokke. Se bilder på bland annat vårt team, konferensanläggningen, den norska testambulansen med kameror för att visa på nytta med video från ambulans. Den kan även fungera som en portabel nätverksstation med möjlighet att dela bandbredd till sin omgivning. Beredskapskameran öppnar upp för möjligheten att streama video från en händelse till de aktörer som är i behov av att ta del av informationen. Kan lämnas på plats och kan streama video i nästan upp till hundra timmar!
 

Teamet på scen på Ulendt
skärm

Tillsammans presenterade våra projektdeltagare på plats från scenen det arbete som äger rum- också på svensk sida (bland annat projektet IPV, Tidig lägesbild), och om leverans av hjärtstartare med hjälp av drönare.
 

Andreas Dehre och Jonatan Green noterade att intresset för samverkan är stort- även i Norge. Inte bara mellan de stora myndigheterna, utan även med mindre, frivilliga organisationer som bjuds in och blir en del av lösningen där man lyfter varje organisations styrkor och använder sig av dess specifika kunskap i stället för att alla löser uppgiften på egen hand.

på fjället
utställning

Vad är Ulendt

Ulendt är en samling för norska aktörer inom frivillig och offentlig räddningstjänst som hölls för första gången år 2022. Det är ett samarbete mellan Stiftelsen Norsk Luftambulanse och ett antal andra aktörer som är direkt eller indirekt involverade i räddningstjänsten. Föreningens övergripande målsättning är att bidra till ökad kompetens och stärkt samarbete för räddningstjänsten i inlandet. 

Läs mer om Ulendt här

 


Vad är PreViS-projektet


PreViS-projektet är ett interreg-projekt med stöd från EU-programmet Sverige-Norge och från Västra Götalandsregionen och Innlandet fylkeskommune. Projektparter är på norska sidan Sykehuset Innlandet och Helseinn, och på svenska sidan PICTA Prehospital Innovationsarena och Innovationsplattformen VGR.