Hoppa till huvudinnehåll

PICTA Forum 1/2023

torsdag, februari 9, 2023

Den 24 januari 2023 arrangerade PICTA årets första PICTA Forum - f.d. Metis Forum. Denna gång i ett hybridformat med publik och talare både på distans och i studion. Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Vi som arbetar i vården måste undersöka nio barn i onödan, för vi får inte missa det tionde barnet som är svårt sjukt och behöver vår hjälp!

Erica Bonns, akutbarnläkare

Ett projekt som pågått sedan 2020 inom Ambulanssjukvården Skaraborg är PAULUS – Prehospital Ambulanssjuksköterskeledd UltraLjudsUnderSökning. Projektet som var först ut i Sverige med ultraljud i ambulans har letts av Johan Dahlgren och hans kollega Per Nyström. Från att inledningsvis endast ha berört Skaraborg utvidgade man även till Angered (Sahlgrenska) i ett senare skede. Syftet med projektet var att ta reda på om man i ambulansen kan få fram ultraljudsbilder av en kvalitet som går att tolka. Man valde att begränsa studien till bedömningsbilar och lungultraljud därför att det är förhållandevis vanligt förekommande med patienter som söker för andningsbesvär och dessutom är man inom ambulansen inte så bra på att just lyssna på lungor. Nu hoppas Dahlgren på att man ska ta studien vidare och denna gång in i ambulansen.

Andre man ut var Kristoffer Wibring som för drygt ett år sedan disputerade med sin avhandling om prehospital bedömning av akuta bröstsmärtor. Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att man tar kontakt med akutsjukvården, men också ett tillstånd där både allvarsgrad och orsak varierar stort. Spektrat löper från att man redan på plats påbörjar hjärt- och lungräddning till att ett framtida besök på vårdcentral är den lämpligaste åtgärden. Det är därför av stor betydelse att den prehospitala bedömningen av patienterna kan göras både så patientsäkert och snabbt som möjligt. Wibring arbetar som verksamhetsutvecklare och ambulanssjuksköterska i Region Halland, samt forskar vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

På distans från Region Norrbotten fanns Anna Jaako och Erika Hubertsdotter med och berättade om hur deras arbetssätt på många vis skiljer sig från de flesta andras. Med sina 32 000 larm per år är de inte regionen med flest larm, men de tampas istället med desto längre transportsträckor. Mellan till exempel Pajala eller Gällivare och Sunderbyn, där ett av regionens akutskjukhus ligger, är det 7 timmars bilresa tur och retur. Ytterligare en utmaning som de pratade om är det faktum att de har landets äldsta befolkning.

Professor emeritus Bengt Arne Sjöqvist från Chalmers presenterade resultaten från det nyligen avslutade projektet TEAPaN. Klicka nedan för att se filmen som omnämns på PICTA Forum och som presenterar hela TEAPaN-projektet.

Dagen avslutades med Erica Bonns, barnakutläkare och medicinskt ansvarig på Dedalus, och hennes kollega produktchef Sören Rasmussen samt Mads Lause Mogensen från Treat Systems. De visade denna gång det AI-verktyg som de har utvecklat, och fortsätter att utveckla, i kampen för att så tidigt som möjligt detektera sepsis.

Stort tack från oss på PICTA till alla som var med på plats eller på distans samt till alla som delade med sig under detta PICTA Forum. Du som missade kan se alla föredragen i inspelningen överst på sidan. 

Så här såg programmet ut:

11.45 - 12.30 Lunch för anmälda gäster

12.30 - 12.40 Hanna Maurin Söderholm, programchef PICTA & Glenn Larsson, PICTA

12.40 - 13.00 Riskbedömning av patienter med bröstsmärta i ambulans. Kristoffer Wibring, Verksamhetsutvecklare, ambulanssjuksköterska, medicine doktor, Region Halland och Göteborgs Universitet

13.00 - 13.20   Säkrare bedömning med ultraljud i ambulansen? Erfarenheter från Paulus-projektet - Johan Dahlgren, Ambulanssjukvården Skaraborg

13.20 - 13.40   Ambulanssjukvårdens samverkan med primärvården i Region Norrbotten – Långa avstånd men också många vägar! Anna Jaako, Ambulanssjuksköterska, Erika Hubertsdotter, Ambulanssjuksköterska, Region Norrbotten

14.00 - 14.20 TEAPaN - Smart olycksdetektion med optimalt utnyttjande av blåljusresurser - Bengt Arne Sjöqvist, Professor Emeritus Digital Health, Chalmers

14.20 - 14.40  Dedalus amPHI systems, Erica Bonns CMO

14.40 - 15.00  Early Prehospital Sepsis Identification (EPSI) –Using clinical decision support and AI tools in the prehospital care. Mads Lause Mogensen, VD treat Systems

15.00 - 15.15 Hanna Maurin Söderholm avslutar