Hoppa till huvudinnehåll

Personcentrerad mobil röntgen vinner Stora Kvalitetspriset på Sahlgrenska

onsdag, maj 10, 2023

Nu är årets Kvalitetsdagar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till ända. PICTAs Glenn Larsson deltog i ett av de nio projekt som var nominerade till sjukhusets Stora Kvalitetspris. Projektet Personcentrerad mobil röntgen visade sig vara även juryns favorit och mot slutet av de två dagar som konferensen pågick fick projektgruppen ta emot det fina priset. 

SWcenbild

Den 9-10 maj ägde Sahgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar rum på Svenska mässan i Göteborg. Under eventet delas Stora kvalitetspriset ut som i år gick till projektet Personcentrerad mobil röntgen där PICTA och Glenn Larsson varit en del av projektgruppen. Nedan kan du se när Tony Jurkiewitz, röntgensjuksköterska och projektledare, och Robert Höglind, verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården, tar emot priset. 

Motivering

Förutom den stora äran tilldelas projektet 40 000 SEK till verksamheten. Juryns motivering:

Tack vare en samverkan mellan sjukhus, kommun och patientföreträdare och med utnyttjande av digital teknik, kan en viktig del i omställningen till "nära vård" genomföras. Projektet medför stor patientnytta för personer i gruppen "sköra äldre" och bidrar till att göra vården mer personcentrerad. 

Projektet presenterades tidigare under dagen på scen av Tony Jurkiewitz och Robert Höglind. På bilderna nedan syns även Christer Axelsson och Glenn Larsson vid den välbesökta posterutställningen. Carl Magnusson, som befann sig på Irland, är även han en del av projektgruppen. 

Projektet omfattar verksamheterna Radiologi samt Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har sin bakgrund i att många äldre och sköra patienter transporteras till specialistsjukvården för en röntgenundersökning, där det visar sig att patienten inte har någon fraktur. För de flesta personer som bor på äldreboende är onödiga transporter och slutenvårdsinläggningar dyrt, dåligt och farligt. Utmaningen som det här projektet ville lösa var att föra ut diagnostiken till personer med fallskada och smärta i höften för att på plats kunna ta reda på om det är en fraktur eller inte. Man ville också säkerställa ett personcentrerat omhändertagande för fortsatt vård i hemmet i de fall då fraktur inte föreligger, men också i de fall då patienten transporteras till sjukhus med en fraktur. För att reda i problemet behövde man samla berörda parter i den regionala och kommunala primärvården, specialistsjukvården samt patientföreträdare. Tillsammans utarbetade man en patientresa där en röntgenundersökning genomfördes i den drabbade personens boende (vård- och omsorgsboende). Parallellt genomfördes arbetsmöten tillsammans med Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med näringslivet för att testa en ny och smidig mobil röntgenutrustning.

Resultatet blev en patientresa som skapade värde för patienter, deras anhöriga och för de aktörer i regionen och kommunerna som är involverade i vård och omsorg på vård- och omsorgsboenden. När projektet avslutades visade det sig att cirka sextio procent av de undersökta patienterna inte hade någon fraktur och behövde därmed inte transporteras till sjukhus. De kunde i stället få fortsatt omhändertagande i sitt hem av primärvården. Projektet avslutades vid årsskiftet 2022-2023 och personcentrerad mobil röntgen ingår nu i ordinarie drift inom Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det genomförs en implementering under 2023 till vård- och omsorgsboende och boende med särskilt stöd i Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Partille Kommun och Öckerö kommun.

Posterutställning 1
Poster 2

Magnus Kristiansson, innovationsledare på Innovationsplattformen, VGR, är en del av det stödsystem som regionen skapat för att Västra Götalandsregionen ska bli starka på innovation och utveckling. På videon nedan kommenterar Magnus de nominerade projekten några timmar innan vinnaren avgjorts. Glenn Larsson intervjuar.