Hoppa till huvudinnehåll

Ny publikation om pediatriska traumapatienter i ambulans

torsdag, juni 27, 2024

Glenn Larsson är huvudförfattare till en artikel som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 

Glenn Larsson och en bild från ambulans

Pediatriska traumapatienter utgör en betydande del av den population som behandlas av akutsjukvården (EMS) och trauma är fortfarande en betydande dödsorsak bland barn. Tidigare forskning har identifierat potentiella utmaningar i prehospitala bedömningar och interventioner för pediatriska patienter. I Sverige finns det begränsat med information om pediatriska traumapatienter i akutsjukvården. Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av pediatriska traumapatienter inom akutsjukvården, och beskriva prehospitala bedömningar, interventioner och kliniska resultat. Den retrospektiva observationsstudien genomfördes i en region i sydvästra Sverige. Man valde slumpmässigt från ambulans- och sjukhusjournaler från år 2019 och inklusionskriterier var att det var barn i åldern 0–16 år som varit inblandade i trauma och bedömts av EMS-läkare. Totalt var det 440 barn med i studien, vilket motsvarar 8,4 % av de totala traumafallen. Medianåldern var 9 år och 60,5 % var pojkar. De främsta orsakerna till skador var låg- och högenergifall (34,8 % respektive 21 %) följt av trafikolyckor. 

Glenn  Larsson är huvudförfattare. Övriga författare är Sanna Larsson, Viktoria Strand, Carl Magnusson och Magnus Andersson Hagiwara.

 

Läs artikeln nedan.