Hoppa till huvudinnehåll

Många idéer vid första workshoppen för Nationellt Prehospitalt Datalabb

torsdag, mars 3, 2022

I början av mars var det dags för den första workshoppen i det två-åriga projektet Nationellt Prehospitalt Datalabb som startade i oktober 2021. Bakom projektet, som finansieras av Vinnova och syftar till att underlätta samverkan mellan regioner, näringsliv och forskare, står PICTA Prehospital Innovationsarena tillsammans med PreHospen vid Högskolan i Borås.

På plats på Lindholmen Science Park var Hanna Maurin Söderholm, universitetslektor vid Högskolan i Borås och programansvarig för PICTA, Glenn Larsson, projektledare på PICTA, samt Magnus Andersson Hagiwara, professor och föreståndare för PreHospen vid Högskolan i Borås, tillsammans med ett tiotal representanter från bland annat Region Stockholm, Region Värmland, Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden.   

– Det är så roligt att vi har lyckats samla en så stark, kunnig och engagerad projektkonstellation som verkligen bidrar med olika perspektiv och kompetens, säger Hanna Maurin Söderholm när vi summerar dagen.

Målet med projektets inledande workshop var att komma fram till vilka problem som det nationella prehospitala datalabbet kan och ska lösa, och för vem. Dessutom diskuterades de kvalitativa, juridiska och etiska förutsättningar som finns eller kan uppstå när prehospital data görs tillgänglig, samlas in, bearbetas, lagras och delas med andra aktörer.

Prehospitala data är data från och om ambulanssjukvården och dess patienter. Den kan vara insamlad av forskare eller finnas i register och bestå av journaler, intervjuer, olika typer av studier eller data från ambulansverksamheter. Idag saknas både sammanhang och datamiljöer som ger överblick över prehospital data, och även modeller och arbetssätt för datadelning och användning.  Genom att underlätta användning och tillgång till forskningsdata kommer projektet att bidra till både nya innovationer och bättre samarbeten. 

– Någon som forskar om till exempel sepsis i ambulanssjukvården kan idag behöva logga in i sju olika IT- eller journalsystem för att manuellt få ut den data som behövs om en enda patient. Det kan sedan behöva göras för tusentals patienter, säger Magnus Andersson Hagiwara. Den här tiden skulle vi inom akademin kunna använda betydligt mer effektivt.

Hälso- och sjukvårdsdata är ofta mycket känslig information som av den anledningen inte kan delas och samlas. Men det finns betydligt fler begränsningar att diskutera, såsom olika format på och typer av såväl data som systemen som skulle behöva prata med varann, både olika och oklara lagar och regler liksom olika datakvalitet. Även den snabba tekniska utvecklingen och användandet av AI måste tas in i bilden.

– Med AI Sweden som är mycket engagerade i projektet kan vi se att vi redan har fått nya infallsvinklar på hur vi kan utnyttja AI , säger Hanna Maurin Söderholm. Tillsammans har vi ett mycket lovande utgångsläge för att förbättra och utveckla användandet av befintlig och framtida nationell prehospital data.
 

Om våra projektpartners

PICTA driver datalabbet i samverkan med PreHospen, Region Stockholm och Region Värmland. Utöver dessa är AI Sweden en del i projektet och i nätverken som är kopplade till PICTA, PreHospen och AmbuReg finns alla regioner i Sverige representerade. PreHospen är ett nationellt ledande forskningscentrum för prehospital forskning vid Högskolan i Borås, som har som målsättning att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området. PreHospen är ägare av datalabbet och på sikt den part som ska driva labbet, och man koordinerar även Ambulansregistret, AmbuReg, ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård med syfte att initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Ambulanssjukvården i Sverige utför runt 1 000 000 uppdrag per år och samtliga 21 regioner är anslutna till AmbuReg och lämnar data om ambulansuppdrag. Målet är att också intressenter från journal- och beslutsstödsleverantörer, andra företag inom området samt nationella domänexperter ska bli en del av datalabbet när arbetet fortskrider.

 

Vill du veta mer? Kontakta:
hanna.maurin@lindholmen.se
magnus.hagiwara@hb.se

 

På bilden (från vänster): Glenn Larsson (PICTA), Henrik Ahlén (AI Sweden), Andreas Persson (AI Sweden), Hanna Maurin Söderholm (PICTA) och Magnus Andersson Hagiwara (PreHospen vid Högskolan i Borås).