Hoppa till huvudinnehåll

Labb med livescenarier när testambulansen är i drift

torsdag, maj 7, 2020

Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation. Många användargrupper ser nu potentialen i att testa ambulansen för simuleringar tillsammans med PICTA och partners.

I PreTest-projektet utvecklas en infrastruktur som bidrar till den prehospitala vårdens digitalisering och samtidigt stimulerar samverkan mellan olika aktörer i den prehospitala vårdkedjan. Testambulansen som ägs av ambulansverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjliggör forskning, integrerade tester och livescenarier där teknik och arbetssätt utvecklas samtidigt.

Stöd till ambulanspersonal
Under två veckor i mars användes testambulansen för att göra simulerade livescenarier, där man tittade på videokonsultation samt prehospital bedömning av stroke och skallskada. Testerna genomfördes vid ambulansverksamheterna vid Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus med personal från PreHospen samt Medfields MD-100. Det hela handlar om att ge ambulanspersonalen rätt stöd för att tidigt kunna bedöma patientens vårdbehov, sätta in rätt insatser och avgöra om och vart patienten ska föras vidare för vård.

Ny modell för olika användargrupper
Framöver ska nya verktyg och metoder testas i testambulansen, vilket innebär att testambulansen kommer att nyttjas i bland annat ett forskningsprojekt kring andnöd, samt för att testa ett stöd för att identifiera förhöjd risk för sepsis. 
- Vi vill pröva olika användningsområden för testambulansen och se hur den kan vara till nytta för olika användargrupper. Det viktiga nu är att hitta en modell så att både akademiska parter, ambulansverksamheter och företag får nytta av den, säger Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA. 

 

Läs mer om testambulansen här