Hoppa till huvudinnehåll

Kari Bjerke Gjærde är PreViS første doktorgradskandidat

tisdag, juni 25, 2024

Etter sommeren starter PreViS-prosjektets nyeste tilskudd, Kari Bjerke Gjærde. 

Kari som börjar som doktorand i Norge 2024

Fra 1. august er Kari Bjerke Gjærde er ansatt som PhD ved Norwegian University of Science and Technology (NTNU) og Sykehuset Innlandet. Kari skal forske på designdrevet utvikling og implementering av prehospital video som beslutningsstøtte. 

Våre norske kolleger har tatt en liten prat med Kari 👇 

Hvem er du? 


— Jeg kommer fra Elnesvågen i Hustadvika, men har bodd i Innlandet og Toten i mange år. Jeg har tre barn, er gift og bor på et småbruk, hvor vi bl.a. har bikuber for honning-produksjon, noen høner, og litt korn 🐝 Hvilken faglig bakgrunn har du? 


— Jeg har en master i interaksjonsdesign. I masteroppgaven min undersøkte jeg hvordan implementering av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste kan forbedres. Jeg har jobbet tolv år i akademia, med bl.a. forskningsformidling, kommunikasjon, prosjektledelse, design og tjenestedesign, og i privat sektor som designer og markedskoordinator. Hva tenker du om tjenestedesign i PreViS?


— Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Med samtidig fokus på kompleksitet tilknyttet aktører og teknologi, kan tjenestedesign bidra med en menneskesentrert og helhetlig tilnærming til problemløsningen.
Forskning viser at det er viktig å tilpasse teknologien til brukeren, og ikke at brukeren må tilpasse seg til teknologien. Hvis en bruker må endre praksis i for stor grad, uten at den ser nytteverdien, vil dette kunne hindre implementeringen. I dag kan mye løses teknologisk, men det krever brukerfokus og -involvering for å lykkes med bruken og at det skal oppleves nyttig og samtidig bli nyttiggjort.

 

Hjertelig velkommen til oss i PreViS-prosjektet, Kari!