Hoppa till huvudinnehåll

Intervju med Andreas Dehre, projektledare på PICTA

torsdag, mars 23, 2023

I höstas började Andreas Dehre hos oss på PICTA och nu när han hunnit bli varm i kläderna tänkte vi passa på att ställa några frågor om vem han är och vad han gör.

Andreas Dehre

Hej Andreas, vem är du?

– Hej, jag är ambulanssjuksköterska i grunden och har arbetat i ambulans i 11 år. Det gör jag fortfarande, men inte alls lika ofta. Förutom att jag arbetar 50 % på PICTA med projektledning av prehospitala innovationsprojekt har jag också en tjänst på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås där jag undervisar blivande ambulanssjuksköterskor på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. 

 

I vilka PICTA-ledda innovationsprojekt har du hittills arbetat?

– Jag har fått nöjet att vara en del av det nyss avslutade projektet TeaPaN* (Traffic Event Assessment, Prioritzing and Notification) som pågått sedan 2019. Kortfattat handlar det om att en stor del av de som avlider i allvarliga trafikolyckor skulle kunna räddas om rätt räddningsinsatser görs tidigare i vårdkedjan. Arbetet i TeaPaN syftar till att minska dessa fördröjningar så rätt vård snabbare kan skickas till platsen, men också till att larmoperatörerna ska få tillgång till nya verktyg för att kunna dimensionera räddningsinsatserna bättre. Idag är det vanligt att man skickar fler ambulanser än nödvändigt och eftersom blåljusresurserna är begränsade kan det i värsta fall få allvarliga konsekvenser för någon som är i stort behov av ambulansen på en annan plats samtidigt. Projektet har utgått ifrån att ta vara på och bearbeta de avancerade och omfattande datamängder som idag skapas genom uppkopplade fordon, individer och trafikmiljö. Som en del av resultatpresentationen gjorde vi en film som vi blev väldigt nöjda med och som jag absolut rekommenderar er att titta på om ni är nyfikna på att veta mer!

 

Det låter som ett riktigt spännande projekt med potential att göra stor skillnad i samhället! Vilka andra projekt kan du berätta om?

– Just nu arbetar jag i flera riktigt intressanta projekt, bland annat i det nyligen startade projektet Videostöd för prehospital bedömning av barn där vi genom att addera video som verktyg för ambulanssjuksköterskor vid bedömning av barn ska göra så att fler barn kan stanna hemma samtidigt som risken att missa barn som behöver träffa läkare på barnakuten kan minimeras. Med hjälp av video vill vi utnyttja specialistkompetenser vid barnsjukhuset i högre grad, vilket skulle kunna minska den höga beläggningen på barnakuten genom att fler barn kan behandlas i hemmet alternativt hänvisas till en lägre vårdnivå. Idag används telefonsamtal utan video med specialister inne på sjukhuset som stöd för ambulanssjuksköterskor som ska göra bedömningar av de barn som inte anses vara i akut behov av sjukhusvård och att göra säkra prehospitala bedömningar över telefon är en sedan länge känd utmaning. I det här projektet har vi tillsammans med Sahlgrenska ambulanssjukvården och Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus fått medel från Innovationsplattformen VGR.

 

Även det låter som ett väldigt viktigt projekt. Trevligt att ha dig med i PICTA-teamet, Andreas!

 

* TEAPaN-projektet initierades av Bengt Arne Sjöqvist, professor emeritus vid Chalmers, och har letts av PICTA Prehospital Innovationsarena vid Lindholmen Science Park. Övriga parter är Volvo Cars, Consat, Detecht, SOS International, Prehospen, VTI samt Västra Götalandsregionen (Sjukvårdens Larmcentral och Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset).
​​​​​​​