Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsfonden beviljar medel till Videostöd för prehospital bedömning av barn

torsdag, februari 2, 2023

Innovationsfonden, VGR, har nyligen beviljat medel till ett projekt som syftar till att testa och utveckla bedömningar av barn med hjälp av videokommunikation mellan Sahlgrenska ambulanssjukvård och Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS). Förhoppningen är att genom videokommunikation mellan ambulans och barnakuten möjliggöra en högre precision i den prehospitala bedömningen av barn. 

Sjukt barn i sin säng

Nyligen beviljades projektet Videostöd för prehospital bedömning av barn som syftar till att testa och utveckla bedömningar av barn medel från Innovationsfonden, VGR. Förhoppningen är att genom videokommunikation mellan ambulansen Sahlgrenska och Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS) möjliggöra en högre precision i den prehospitala bedömningen av barn upp till 16 år. Med hjälp av video kan specialistkompetenser nyttjas i högre grad vilket skulle gynna beläggningen på barnakuten genom att fler barn kan behandlas i hemmet alternativt hänvisas till rätt vårdnivå.

Stöd för ambulanssjuksköterskor som ska göra bedömningar av patienter som inte anses vara i akut behov av sjukhusvård sker idag genom telefonsamtal med specialistkompetens på sjukhus. Att göra säkra bedömningar över telefon i prehospitala sammanhang är en sedan länge välkänd utmaning.

Barn (0-16 år) har mindre behov av ambulanssjukvård än vuxna, vilket gör att ambulanssjuksköterskor har begränsad erfarenhet av att göra kvalificerade bedömningar av när sjukhusvård behövs för den här patientgruppen. Det är också en diversifierad patientgrupp, vilket påverkar både bedömning och behandling. En stor andel barn övertriageras, det vill säga att de bedöms ha ett större vårdbehov än vad man senare upptäcker. De transporteras till akutmottagning för bedömningar som i stället skulle kunna utföras i hemmet. Motsatt problematik uppstår vid undertriagering då man för barn som hänvisas till egenvård eller vårdcentral behöver kalla på ambulans igen eller besöka barnakuten.

Genom att använda ett videostöd skulle bedömningsstöd via telefon kunna utökas med ett visuellt medium som ökar möjligheten till en effektiv och korrekt bedömning. Genom att ge personal med specialistkompetens tillgång till ett visuellt verktyg skulle de i högre grad kunna bekräfta beskrivna tillstånd, bedöma patienters beteende och förmåga bättre samt enklare upptäcka avvikande kliniska fynd. Här finns stor potential att utnyttja ambulanssjukvårdens och barnakutens resurser bättre. Dessutom kan sjukhusmiljön och ambulanstransporten kan vara en traumatisk upplevelse för ett barn och barn som har särskilda behov kan påverkas av det under lång tid framöver. För det enskilda barnet är det därför viktigt att undvika onödiga transporter.

Läs mer om projektet här