Hoppa till huvudinnehåll

HelseInn oppsummerer: Året som har gått med PreViS

tisdag, juni 25, 2024

HelseInn er en av aktørene på vår norske side av PreViS-prosjektet. Les sammendraget deres fra det siste året. 

Tom B

Prosjektet Prehospital Video i Samhandling (PreViS) er snart ferdig med sitt første av tre år. I løpet av året som har gått har blant annet Valdres-kommunene Nord- og Sør-Aurdal koblet seg på, det har vært markedsdialog i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet, det skjer en stadig teknologisk utvikling med blant annet satelittkommunikasjon på plass i test- og utviklingsambulansen, PreViS har deltatt på Ulendt 2024 og ansatt en PhD i tjenestedesign. 

Les et utdrag nedenfor av artikkelen de har publisert.

 

Implementering
 

I år har vi fokusert på å få opp en oversikt over superbrukere, samt samlet innspill fra ambulansetjenesten i Nord-Gudbrandsdalen på hva som fungerer og hva som ikke fungerer med dagens videoløsninger. Basert på disse innspillene jobber vi med å få på plass enklere og mer brukervennlige løsninger som skal være på plass til høsten. 

Vi har også startet en prosess i Valdres; med kommunene Nord- og Sør-Aurdal, Valdres legevakt og ambulansetjenesten, som skal i gang med bruk av video som beslutningsstøtte over sommeren, med støtte fra Helseteknologiordningen. Vi har jobbet med tjenestereise i vår, sammen med en gjeng engasjerte deltakere.

Vi planlegger også oppstart i Lillehammer kommune som en del av prosjektet “Bo trygt hjemme – med integrerte tjenester” i høst, med bruk av video i hjemmetjenesten, trygghetspatrulje og legevaktsbil.  

 

Karta 1
Karta 2

Markedsdialog med LUP

I april holdt PreViS en dialogkonferanse sammen med LUP – Leverandørutviklingsprogrammet. Med 50 påmeldte fra bedrifter og virksomheter er det stor interesse for PreViS-prosjektet. I samarbeid med markedet vil vi utvikle den beste tekniske løsningen for video som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester.

I invitasjonen og under dialogkonferansen har vi grundig beskrevet behovet vårt. De tekniske løsningene med video og nettverksforbindelse må blant annet fungerer i all slags vær og forhold, og vi må kunne samhandle med alle etater. Vi har også sett inn i glasskula. Hva er potensialet for bruk av video som beslutningsstøtte, og for felles situasjonsforståelse i framtiden?

Etter dialogkonferansen har PreViS invitert til 1-til-1 innspillsmøter med alle som ønsker et samarbeid. 

 

Aktörer på norska sidan

Teknologiske framskritt

Mandag 15. april rullet test- og utviklingsambulansen til PreViS og Sykehuset Innlandet ut av garasjen med fastmontert satellittkommunikasjon for kommunikasjon med omverden. Denne løsningen gjør det mulig å sørge for kommunikasjon der det ellers er dårlig eller ingen 4G-eller 5G-dekning i distrikts-Norge og ikke minst som en beredskap når uvær har tatt med seg viktig landbasert infrastruktur som basestasjoner for telefoni eller nødnett.

Dette er en milepæl, men bare første steg i noe enda større. Neste steg er å montere inn en basestasjon for 4G/5G inn i ambulansen. En kombinasjon av satellittkommunikasjon og 4G/5G-basestasjon vil kunne også sørge for kommunikasjonsmuligheter for de andre blålys-enhetene som er tilstede på samme sted, når alt annet ellers ikke fungerer.

Disse løsningene sammen med flere forskjellige videobaserte kommunikasjonsløsninger skal PreViS-prosjektet jobbe videre med å utvikle i de nærmeste 2 årene.

Ulendt – tverrfaglig samling for redningstjenesten

Sammen med flere prosjektdeltakere på svensk side av prosjektet, deltok PreViS på Ulendt 2024, en tverrfaglig samling for frivillig og offentlig redningstjeneste. Ulendt arrangeres hvert andre år i Lom, av Norsk Luftambulanse stiftelsen med flere samarbeidspartnere. 

PreViS var også tilstede på Ulendt sin storøvelse på Leirvassbu Turisthytte i Jotunheimen, lørdag 1. juni.

Sammen med ICE og Cyberforsvaret, samarbeidet vi om å gi aktørene i redningstjenesten 4G og 5G dekning, samt Wi-Fi dekning via Starlink inne i fjellet. Dette er en viktig infrastruktur som er en forutsetning for å kunne benytte de ulike kommunikasjonsverktøyene. I tillegg bidro vi med å levere oversiktsbilder over skadested og samleplass, som ble distribuert som live video og bidro til forenklet kommunikasjon og likere situasjonsforståelse.

I forbindelse med Ulendt fikk også postdoc tilknyttet prosjektet, Kristine Steen-Tvedt ved Universitet i Agder, distribuert en spørreundersøkelse om felels situasjonsforståelse ved bruk av video til deltakerne på storøvelsen. 

PhD i design

PreViS har fått sin egen doktorgradskandidat. Kari Bjerke Gjærde er ansatt som PhD ved NTNU og Sykehuset Innlandet (fra 1. aug 2024). Hun skal forske på designdrevet utvikling og implementering av prehospital video som beslutningsstøtte.