Hoppa till huvudinnehåll

Första nationella konferensen om prehospital video

tisdag, januari 10, 2023

Strax före pandemin startade projektet PreViS, som med hjälp av finansiering från EU-programmet Interreg och Regionutvecklingsnämnden skulle bidra till forskning, teknisk utveckling och innovation inom videoteknik som bedömningsstöd för prehospitala tjänster. Projektet har letts av oss på PICTA med PICTAs programchef Hanna Maurin Söderholm vid rodret. Övriga projektdeltagare på svenska sidan är PreHospen vid Högskolan i Borås och Chalmers, och på norska sidan Sykehuset Innlandet samt Helseinn.

Videoutrustning testas

- Projektets målsättning var att testa video som kommunikationsstöd för bedömning och beslut om vårdnivå mellan ambulanssjukvård och läkare, exempelvis för äldre och sköra patienter, berättar Glenn Larsson, projektledare vid PICTA och en av de som arbetat i projektet. En av förutsättningarna som vi hade med oss in i arbetet var att skapa en plattform för samverkan mellan norska och svenska aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården samt på tekniksidan, och det tycker jag att vi uppnått. På sikt hoppas vi att användning av videolösningar kan bidra till förbättrade patientbedömningar i ambulanssjukvård.

Man med glasögon ler in i kameran. Bakgrunden är i oskärpa men man skymtar att det är ett varmt och trevligt möblemang som ger ett mysigt intryck

Pandemin försvårade besök över gränsen

I och med pandemin försvårades arbetet bland annat genom att man i det gränsöverskridande projektet inte kunnat göra studiebesök hos varandra, men också genom att ambulanspersonalens arbete påverkats på många sätt. Detta kan ha påverkat valet av de sinsemellan olika lösningar.

Norska videolösningen
Nils Halvor Gryting demonstrerar det norska 'hovedsetet' för besökare på konferensen.

På norska sidan har man arbetat med en lösning som presenterades under dagen och som bland annat består av ett headset med videokamera. Norrmännen  demonstrerade sin ’hovedkamera’ vid en norsk ambulans som parkerats inne i konferenshallen.

På den svenska sidan var det tre test-siter, två i VGR; SU ambulans/mobila närsjukvårdsteam, NU-sjukvården, ambulans / vårdcentralen Lysekil, och en i Dalarna, ambulanssjukvården /primärvården Falun. Samtliga valde en videolösning via Cisco Jabber.

- Vi valde att använda oss av en mobilkameralösning i ambulanssjukvårdens bedömningsbilar där ambulanssjuksköterskan kunde koppla upp sig mot läkare vid det mobila närsjukvårdsteamet vid Sahlgrenska, berättar Jonatan Green, ambulanssjuksköterska vid Ambulans- och Prehospital akutsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhus och en av projektledarna i PreViS-projektet. Vi stötte på en del barnsjukdomar, främst svårigheter att få till en bra bildöverföring och en stabil uppkoppling från bedömningsbilen. Dessa bekymmer hittade vi lösningar på och när sommaren stod för dörren var vi redo att köra igång skarpt. Tyvärr fick projektet då stå tillbaka på grund av ett ytterst ansträngt bemanningsläge. Trots att vi stött på hinder, som på grund av projektets korta tid var svåra att överbrygga, tar vi med oss att vi nu byggt upp en viktig infrastruktur kring videoöverföring mellan den prehospitala miljön och sjukhusen.

 

Under dagen presenterade också Erik Sparring, Region Dalarna, sina reflektioner och erfarenheter.

- I Dalarna ville vi undersöka om video kan underlätta ambulansens handläggning av patienter där primärvård bedöms vara lämplig initial vårdnivå, säger Erik. Arbetet blev därför ett samarbete mellan några vårdcentraler och ambulanssjukvården i Falun, där primärvårdens läkare skulle finnas tillgängliga för videokonsultation dygnet runt. Vi började med en inventering av befintliga videosystem som regionen upphandlat och valde att bygga vidare på ett av dem. Det innebar snabb projektstart samt små investeringar i hård- och mjukvara. Vi hann under projekttiden få ihop något färre videokonsultationer än vad vi hoppats på, men de som blev av fick mycket positiva utfall. Exempelvis kunde patienter stanna i hemmet och få en tid på vårdcentralen för provtagning och läkarbesök dagen efter istället för transport till akuten mitt i natten.

 

Nätverkande, kunskapsdelning och nya idéer

Livedemo på konferens
Deltagare i publiken som genom att klicka på ett sms kopplade upp sig mot en larmoperatör under Douglas Spanglers live-demo.

Under dagen presenterade Douglas Spangler, verksamhetsutvecklare vid Sjukvårdens larmcentral i Uppsala, det lyckade pilotprojekt som de bedrivit under sommaren, där larmoperatörer när de ansåg det lämpligt kunde skicka en videolänk via sms till inringare för att kunna se patienten och göra en bättre bedömning av situationen.

- Att inringare kan sända video till larmoperatör är något som vi har stor förhoppning om att utveckla vidare i samverkan med just Uppsala och VGR i framtida projekt, säger Elin Maxstad, projektledare på PICTA.

 

Nästa fas i arbetet med prehospital video

Under dagen gavs de nästan 100 deltagarna från Norge, Sverige och Danmark också möjlighet att mingla för att underlätta att dela erfarenheter och testa lösningar från flera leverantörer på plats. Efteråt var de flesta deltagare överens om att det varit givande att få träffas och dela både erfarenheter och kunskap med andra som på ett eller annat sätt arbetar med prehospital video. Många lyfte hur lärorikt det var att man också delat vad som inte funkat eller var man fastnat under arbetet.

Hanna Maurin Söderholm leder paneldiskussionen
Dagen avrundades med en paneldiskussion ledd av PreViS projektledare Hanna Maurin Söderholm med från vänster norska överläkaren Lars Olav Fjose, Marianne Ege Lundberg från Sondre-land kommune i Norge, Erik Sparring från Region Dalarna och Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers.

- Nu har vi börjat undersöka andra videoplattformar eftersom den nuvarande krånglat en del och blir konstadsdrivande, säger Erik Sparring, Region Dalarna. Vi hoppas kunna få till en lösning där stora delar av den prehospitala vårdkedjan ges möjlighet att prata med varandra. Tänk om hemtjänst, hemsjukvård, mobila team, primär- och ambulanssjukvård med flera kunde nå varandra via samma system! Jag är övertygad om att det finns en enorm potential här för samtliga inblandade- inte minst patienterna. Prehospital video utgör dessutom en självklar del i arbetet med digitalisering, personcentrerad samt god och nära vård, vilket samtliga är områden som står högst upp på agendan i många kommun- och regionplaner idag.

Från PICTAs håll konstaterar man att det uppenbart finns en enorm potential i prehospital video och att ett samlande forum som detta verkligen behövs för att vi alla ska kunna utveckla den potentialen tillsammans, men också anpassat till våra individuella förutsättningar.

- Tillsammans med våra norska projektpartners vid Sykehuset Innlandet och Helseinn hoppas vi nu på att fortsätta arbeta med PreViS-projektet inom en snar framtid, avslutar Glenn Larsson. De samlade erfarenheter som gjorts runt om i Sverige och Norge ska vi nu förstås noggrant utvärdera och jämföra, samtidigt som vi också fortsätter spana ut i världen, och med det engagerade nätverk som vi fått möjlighet att samla runt prehospital video känner vi att det här inte kan annat än bli väldigt bra!

Den 24 januari arrangerar vi nästa PICTA forum, ett öppet forum för prehospitala frågor - denna gång både online och i studio på Lindholmen, Göteborg. Här kan du läsa mer om det och boka din plats!
 

(På bilden längst upp ser vi Per Örninge, överläkare vid Sjukvårdens Larmcentral i VGR, som testar den norska ’hovedkameran’.)