Hoppa till huvudinnehåll

Aktörer inom utrycknings- och samhällsberedskapsområdet samlas kring drönare

tisdag, december 14, 2021

Den tredje december samlades representanter från polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, Sjöräddningssällskapet, ambulanssjukvården VGR och Sjukvårdens Larmcentral tillsammans med Innovationsplattformen och PICTA på Lindholmen Science Park för att dela erfarenheter och diskutera samverkan kring användningen av drönare.

Idag sker mycket aktivitet och utveckling kring drönare inom utrycknings- och samhällsberedskapsområdet, både i operativ verksamhet och som utvecklingsprojekt. Att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och samordning är en central fråga för en hållbar och effektiv utveckling inom ett område där flera aktörer har liknande behov. Innovationsplattformen, Sjukvårdens Larmcentral och PICTA bjöd därför in till en workshop som samlade de aktörer som samverkar till exempel vid en olycka. Alla medverkande var eniga om att erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationerna och de drönarprojekt som pågår är viktigt för alla inblandade.

”En workshop om drönare i blåljusvärlden, ja vi tyckte såklart att det var en rolig idé men vi hade inte förväntat oss det gensvar vi fick. Det känns oerhört roligt att kunna blicka framåt mot framtida gemensamma projekt, såväl som förvaltningsformer, kring drönare och dess användning i de områden där vi idag samverkar såväl som på nya områden där målet, för oss alla, i slutändan är att hjälpa.” säger Patrik Segerfeldt från Sjukvårdens Larmcentral.

Fler aktiviteter inom detta kommer att ske under våren. Vid intresse att delta i dessa, kontakta:  - Magnus Kristiansson (magnus.kristiansson@vgregion.se)  - Hanna Maurin Söderholm (hanna.maurin@lindholmen.se