Hoppa till huvudinnehåll

Afa-finansiering till gemensamt PICTA- och Chalmersprojekt

torsdag, maj 16, 2024

Medel från Afa till doktorand och post-doc till Chalmers och PICTA.

Äng

Totalt har elva forskningsprojekt beviljats sammanlagt 40 miljoner kronor av Afa Försäkring i 2024 års första anslagsomgång. Ett av dessa projekt glädjer det oss extra mycket att berätta om. Ett av huvudkriterierna när Afa beslutar om vilka projekt som får stöd är att de ska kunna komma till nytta i arbetslivet. Projektet PreKo-2, Proaktiv bedömning av kognitiv arbetsmiljö i ambulanssjukvården, som startar upp i september och kommer att pågå till och med november 2026,  förväntas resultera i ökad kunskap om ambulanspersonalens arbetsmiljö och en bedömningsmodell för deras kognitiva belastning. Modellen väntas också kunna anpassas för andra närliggande yrkesområden.

Vi som arbetat med ansökan- Cecilia Berlin, Fredrik Karlsson på PICTA och jag själv, säger Hanna Maurin Söderholm, är väldigt glada över att få möjlighet att ta detta angelägna område vidare. Jag ser mycket fram mot samarbetet!


Ambulanssjukvården har de senaste decennierna utvecklats från transport- till mobil akutsjukvårdsorganisation. I ambulanserna utför sjuksköterskor och sjukvårdare patientbehandlingar samtidigt som de hanterar krissituationer, navigerar i trafiken och kommunicerar med sjukhuspersonal. Trots att man vet att arbetet är komplext och stressigt saknas forskning om ambulanspersonalens kognitiva arbetsmiljö. En studie av ambulansvårdens kognitiva belastning och stöd samt utveckling av en modell för bedömning av belastningen kan bidra till att förebygga ohälsa inom yrket.

Projektet, som tilldelas 3 393 000 kronor, kommer att innebära en doktorandtjänst vid Chalmers och en post-doc-tjänst vid PICTA. 

Om du vill veta mer redan nu kan du kontakta PICTAs programansvariga Hanna Maurin Söderholm (hanna.maurin@lindholmen.se) eller Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi, Chalmers tekniska högskola (cecilia.berlin@chalmers.se).

Mer information om projektet kommer i höst!