Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ViPHS-projektet inleder kliniska tester

Projektet ViPHS, Videostöd i den prehospitala strokekedjan, inledde under vecka 8 sina första kliniska tester. Projektet har som mål att skapa underlag för ett möjligt regionalt breddinförande och en nationell modell för hur detta viktiga stöd i vårdprocessen kan utformas.
Bild Rawpixel/Unsplash

Videostödet innebär att ambulans och sjukhuspersonal tillsammans kan fatta beslut om lämpligaste vårdinsats för varje enskild patient. Vid en akut stroke är tid till rätt behandling av yttersta vikt och för de patienter som har en omfattande stroke kan denna endast erbjudas på Sahlgrenska i Västra Götalandsregionen. 

– Tiden är som sagt avgörande. Hälften av dem som får behandlingen allra senast sex timmar efter stroken blir återställda, det vill säga kan leva ett oberoende liv. Men eftersom effekten är tidsberoende så är det viktigt att processen går fort, betonar Lars Rosengren, professor i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Först ut i de kliniska testerna är en ambulans i Ulricehamn och den kommer inom kort att följas av ytterligare två i Skene, berättar Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA. Via realtidsvideo kommer ambulanserna att ha möjlighet till medicinskt beslutsstöd från reperfusionsjouren på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beskriver Bengt Arne Sjöqvist.

Driftstarten har föregåtts av omfattande utbildning av all personal, översyn av vårdprocessen, tekniska tester och fullskaliga simuleringar.

De valda ambulansstationerna har valts ut bl.a. eftersom de har relativt lång transporttid till Sahlgrenska, vilket betyder att tidsfaktorn blir belyst i relation till en transport till närmaste sjukhus. Dessutom illustreras tydligt hur man med eHälsa kan erbjuda en mer jämlik vård över en större geografisk yta.

Inledningsvis kommer försöken att pågå fram till sommaren, men projektgruppen arbetar på en utvidgning och förlängning.

Läs artikel om projektet i GP

Läs mer om Axis molnbaserade kameralösning

Mer fakta om ViPHS-projektet

Projektparter:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ambulansverksamheten SÄS
  • Prehospen, Högskolan Borås
  • Chalmers
  • PICTA

Fakta:

  • Stroke drabbar cirka 25 000 personer i Sverige varje år och bara i VGR handlar det om 4000 fall.
  • Något färre än 10 % beror av svåra cerebrala infarkter till följd av en ”propp” i en central artär i hjärnan.
  • Ungefär en fjärdedel avlider och av de överlevande blir cirka 30 % beroende av livslång hjälp med vardagssaker.
  • Även i den grupp som drabbas minst är det vanligt att man får kvarstående problem.
  • Förutom att stroke skapar stort lidande är det också den mest kostsamma sjukdomen i Sverige- runt 19 miljarder varje år.