Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

'Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan' stöds av Medtech4Health/Vinnova

Projektet ViPHS (Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan) har erhållit stöd från Medtech4Health/Vinnova. ViPHS gäller stegvis utformning, utvärdering, provdrift och idrifttagande av ett utökat konsultationsstöd i den prehospitala strokevårdkedjan. Syftet är att förbereda och underlätta ett tänkbart praktiskt breddinförande genom att stegvis testa och utvärdera teknik, arbetsprocesser och vårdnytta. Resultaten skall exempelvis kunna ligga till grund för större regionala upphandlingar.
På bilden: Magnus Hagiwara

Konsultationsstödet utgörs av realtidsvideo från ambulans eller t.ex. en patients lägenhet. Kliniskt införande innebär att precisionen i beslut om handläggning och behandling av akuta strokepatienter ökar signifikant. Neurologisk expertis ges förutsättningar att i samråd med ambulanspersonalen bedöma patienten och besluta om lämplig vårdprocess. Lösningen förstärker och ökar precisionen i den behandlings- och beslutsmodell för cerebral reperfusion vid stroke, där såväl trombolys som trombektomi behandling ingår, som införts i VGR 2016. Ett införande förväntas  bidra till ett bättre vårdutfall och en mer jämlik vård - samtidigt som väsentliga samhälleliga besparingar erhålls. Vårdnyttan bedöms vara väldigt stor och avgörande för den enskilde patienten. 

ViPHS är uppdelat i tre steg;
1) teknik och processutvärdering via simulering
2) provdrift i operativ miljö
3) förberedelse för ett eventuellt breddinförande.

ViPHS steg 1 har tidigare erhållit stöd från Innovationsfonden i VGR och pågår. De nya medlen från Medtech4Health/Vinnova möjliggör att ViPHS steg 2 kan inledas i direkt anslutning till steg 1, och därmed ökar chanserna till ett snabbare införande. Resultaten skall kunna ligga till grund för att besluta om regionalt breddinförande, men också vara en mall för ett nationellt breddinförande enligt förväntade kommande nationella riktlinjer.

Projektmedlen har erhållits av professor Lars Rosengren, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också leder projektet.  I projektet medverkar också Bengt Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord vid Chalmers, Hanna Maurin-Söderholm och Magnus Hagiwara vid Högskolan i Borås, samt ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet ViPHS har sitt ursprung i Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park i Göteborg - Läs mer här

För ytterligare information, kontakta:

Professor Lars Rosengren
Neurosjukvården
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mail: lars.rosengren@neuro.gu.se

Professor Bengt Arne Sjöqvist
Electrical Engineering
Chalmers
Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se