Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Videokommunikation från ambulans sparar tid, liv och samhällskostnader

ViPHS-projektet - Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan - fick i januari klartecken för finansiering från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen (VGR). I och med detta kan ett av projektets grundläggande steg dra igång, där teknik, utformning och arbetssätt ska utvärderas i en simuleringsstudie med VGR som modell. Om vårdkedjan effektiviseras och tid till rätt behandling förkortas sparas liv och chansen till fortsatt oberoende för den drabbade ökar betydligt. Dessutom reduceras samhällets kostnader kopplade till sjukdomen.

Detta projektsteg inom ViPHS leds av Lars Rosengren, Professor i neurologi, Regionala Strokerådet/Strokecentrum Väst och är ett samarbete med Prehospital ICT Arena (PICTA), på Lindholmen Science Park.         

- De som kommer att medverka i projektet är, förutom PICTA och VGR/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs sjukhus. Vi kommer med hjälp av simulering utvärdera hur videokommunikation mellan regionens strokebakjour och ambulanser med akuta strokepatienter kan lösas på bästa sätt, säger Lars Rosengren.

ViPHS har sin grund i PICTA:s PrehospIT-projekt och dess tekniklösningar och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. ViPHS är uppdelat i delprojekt som riktar sig till olika delar i vårdkedjan. Den nu aktuella delen gäller stödet inne i ambulansen. Efter simulering och utvärdering (steg 1) vill man att resultaten ligger till grund för en begränsad provdrift i kliniskt operativ miljö (steg 2). Därefter finns underlag för att besluta om ett eventuellt breddinförande (steg 3), vilket kan gå relativt fort.
                       
Förutom ökad precision i beslut om bästa behandling av akuta strokepatienter, så innebär ett kliniskt införande av ViPHS även att jämställdhetsperspektivet sätts i fokus, samt en positiv samhällsekonomisk effekt.

- Det blir möjligt för neurologisk expertis att med videostöd tillsammans med ambulanspersonalen bedöma patienten och besluta om vad som är den lämpligaste vårdprocessen. Detta bidrar då även till en mer jämlik vård - oavsett kön, etnicitet eller var patienten befinner sig, så får alla liknande förutsättningar. Idag får t ex allvarligt sjuka strokepatienter som befinner sig långt ute i regionen inte bästa möjliga behandling. Kan patienten på kortast möjliga tid komma under rätt behandling så ökar chansen för att kunna återgå till ett normalt liv. Förutom det positiva för den drabbade, innebär detta också minskade samhällskostnader för vad som är vår tids mest kostsamma somatiska sjukdom, säger Bengt Arne Sjöqvist, Professor of practice, Chalmers, samt Programansvarig för PICTA.

skarmavbild_2017-02-07_kl._15.43.07.png

Läs mer:
PICTA
PrehospIT-projektet
ViPHS-projektet
Strokecentrum Väst
Lindholmen Science Park

Frågor om projekten?
Lars Rosengren
Lars.Rosengren@neuro.gu.se
Bengt Arne Sjöqvist 
bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se