Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utbildar inom Augmented Reality för akutsjukvården

Den ständiga tekniska utvecklingen, och därmed förbättrade möjligheter till effektivare vård inom olika delar av den prehospitala vårdkedjan, går som en röd tråd genom det kommande Metis Forum. Ett av företagen som ska presentera sin verksamhet heter HeroSight. De specialiserar sig på användning av Augmented Reality i bland annat utbildning av akutsjukvård. Vi ställde tre frågor till Daniel Kindstrand, VD och grundare på HeroSight.

Daniel Kindstrand och teamet bakom HeroSight har tagit fram mjukvara till AR-glasögon (AR=Augmented Reality, förstärkt verklighet) för att räddningspersonal ska kunna öva hur de ska agera när de kommer till en plats med många skadade. Det gäller att snabbt skapa sig en bild av personernas skador så att det är rätt person som får åka iväg i den första ambulansen. 

_mlk4067_0.jpgDu är en av talarna på Metis Forum 2020, vad kommer du att dela med dig till publiken?
- Jag hoppas på att kunna inspirera och väcka intresse för hur Augmented Reality som ny teknik skulle kunna användas i bland annat utbildning i akutsjukvård. 

Varför har HeroSight valt att specialisera sig inom AR och prehospital sjukvård?
- Jag har tidigare arbetat som matros på tankfartyg, konfliktjournalist och på svensk myndighet. På så sätt har jag fått insyn i väldigt olika yrkesområden med ofta preventiv säkerhet som återkommande röd linje. Dessa erfarenheter och nätverk tillsammans med nyfikenhet på ny teknik gjorde att akutsjukvård växte fram som ett spännande behovsområde för HeroSight att fokusera på, åtminstone till att börja med. 

Vad hoppas du att ditt deltagande kan bidra till? 
- Som tidigare journalist så hoppas jag på frågor och dialog med lyssnare. Det är också alltid trevligt att demonstrera vår lösning för intresserade. Jag har på sista tiden blivit lite utav en icke-kodande specialist på teknikområdet Augmented Reality och tror att jag kan inspirera till använding mot fler behovsområden och utmaningar, men det är människor i verksamheter som arbetar och ser problem dagligen som på riktigt kan visa vägen. Samverkan är centralt för behovsstyrd utveckling och jag tycker det börjar med frågor, kunskap och nyfikenhet. 

herosight.jpgBilder: Före och efter. Med Augmented Reality-glasögon och HeroSights mjukvara så appliceras skador på person eller övningsdocka i realtid.

Datumet för nästa Metis Forum kommer att kommuniceras inom kort.

Läs mer om HeroSight