Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Testambulansen i fokus på Lindholmen Open Days

Hur arbetar den mobila testambulansen för att bidra till nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser? Under Lindholmen Open Days kan du höra mer om detta livsviktiga verktyg.

Tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansverksamheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SKAS och SÄS, Västra Götalandsregionen, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB driver PICTA projektet PreTest.

- Vi får möjlighet till forskning samt att testa och utvärdera både ny teknik och nya vårdprocesser i en realistisk miljö. Då kan vi under kontrollerade former hantera delar som det är svårt eller omöjligt att genomföra i en kliniskt operativ verklighet, säger Glenn Larsson, projektledare på PICTA.

Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser. Detta är testambulansen - ett livsviktigt verktyg. 

Läs mer om testambulansen här

Se intervjun här

Om Lindholmen Open Days

Lindholmen Open Days är ett årligt återkommande arrangemang på Lindholmen Science Park där aktörer och innovationsmiljöer delar med sig av sin vardag. Just i år är evenemanget speciellt i dubbel bemärkelse: 2020 firar Lindholmen Science Park 20-årsjubileum, vilket innebär att under två decennier har näringsliv, akademi och samhälle mötts på Lindholmen för skarpa utvecklingsprojekt som har drivit Sverige framåt. Det betyder också att Lindholmen Open Day i år arrangeras under tre dagar: 15-17 september. Den pågående Coronapandemin gör emellertid att evenemanget i år är till 100 procent digitalt.