Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stärker arbetet inom falldetektion

Projektet Autumn Leaves - förbättrad falldetektion i nära vård - ska reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador. Projektet har redan fått medel från Innovationsfonden VGR. Nu är det även klart att även Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ger sitt stöd.

- Projektet skapar förutsättningar att effektivisera den medicinska handläggningen för en stor och skör patientgrupp. Vinnovas stöd innebär att vi även har större möjligheter att forma ett ekosystem för innovation i näringsliv och sjukvård, säger PICTA:s programansvarig Hanna Maurin Söderholm.

Fallskador är den vanligaste och farligaste av skador, som dödar flest individer. Idag finns lösningar som detekterar fall och till exempel varnar anhöriga eller omsorg. Men detta räcker inte för att dessa personer ska få det snabba och optimala omhändertagande som förbättrar vårdutfallet vid höftfraktur eller skallskada. Det saknas automatisk koppling till sjukvården, larmhantering och ambulans, rikare information från incident samt en definierad vårdkedja. Falldetektion med automatiskt larm till larmcentral och tidig utalarmering av ambulans effektiviserar den prehospitala handläggningen.

Läs mer om projektet här