Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Simulering i ambulans på Vitalis

Den 25-27 april är det dags för Vitalis, då hälso- och sjukvårdsbranschen samlas på Svenska Mässan i Göteborg. I Prehospital ICT Arenas monter kommer det bland annat finnas en ambulans på plats. Där kommer det simuleringsförfarande som vi arbetat med under PrehospIT-projektet att demonstreras och den systemlösning som parterna tillsammans utformat presenteras dessutom.

Under mässdagarna planerar vi också att visa upp några andra intressanta exempel med koppling till vår verksamhet. 

Du finner oss i monter B03:41. 

Simuleringarna i ambulans på plats och demo från de fullskaliga simuleringarna som gjordes vid Ambulansen i Skövde, sker följande tider:

  • Tisdag 14.30
  • Onsdag 9.30 och 14.30
  • Torsdag kl 09.30 

Vi visar hur en komplett IT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT. På ett helt nytt sätt påvisar resultaten nyttan med samverkande IT-lösningar, men försöken har också gett en möjlighet att studera påverkan på arbets-processer samt samspelet med patienten och andra aktörer i vårdkedjan.

Under mässans samtliga dagar kommer Medfield Diagnostics vara på plats i montern. De har väckt stort intresse med sin produkt Strokefinder som med mikrovågor detekterar stroke eller skallskador.

På torsdagen kommer Region Skåne att i samband med simuleringen att köra en demo på sitt videostöd för ambulans, bland annat genom att kommunicera med en ambulans lokaliserad i Skåne.

Även Flypulse är i vår monter på torsdagen och visar upp sin kombinerade drönare och hjärtstartare.

Under konferensdelen kommer såväl Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig Prehospital ICT Arena, som Magnus Hagiwara från Högskolan i Borås, att tala om eHälsa i ambulanssjukvården.

Här kan du se hallplanen

Läs mer om mässan här