Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Senaste nytt från Basen

Ett år närmar sig sitt slut, och förutom julbestyr, ägnar man då gärna några tankar åt året som gått och det nya som skall komma. Under 2017 har vi inom Prehospital ICT Arena (PICTA) genomfört tre fullsatta Metis Forum, och efter varje symposium slås man av två saker – hur stort intresset för det prehospitala området är och hur mycket intressant och nyskapande som kan rymmas under rubriken Prehospital IT och eHälsa.
Bild: Igor Ovsyannykov

PrehospIT & ViPHS
Utöver Metis Forum så har vi under 2017 också tagit vårt första stora projekt PrehospIT i lindholmen_bengt_arne_sjoqvist_nyhet.jpgmål. Projektet är en milsten för PICTA – inte bara genom att vi genomfört ett projekt med 21 parter utan desto mer att projektet levererat värdefulla resultat och nya projekt. En viktig del av PrehospIT var satsningen på Vitalis-mässan, där vi hade en monter med ambulans och genomförde demonstrationer av simulering. Det hela var väldigt lyckat både för projektet och PICTA - de flesta besökare hade uppmärksammat vår monter.

Projektet ViPHS, Videostöd i den Prehospitala Strokekedjan, är ett resultat av PrehospIT. Under 2017 har de första stegen i detta projekt tagits i form av fullskaliga simuleringar för att studera arbetsflöden, kameraplaceringar och liknande. Under 2018 räknar vi med att testa i operativ ambulansmiljö. I ViPHS drar vi nytta av PICTA-nätverket och för dialog med liknande projekt i Skåne och på Jylland, Danmark. 

Ny medarbetare
I slutet av 2017 fick jag också möjlighet att hälsa en ny medarbetare i PICTA välkommen. lindholmen_johanna-2_nyhet.jpgDet är Johanna Bergman som du kan läsa mer om här. Johanna och jag kommer under 2018 göra vårt bästa för att tillsammans tillvarata de unika möjligheter att utveckla den prehospitala sjukvården som PICTA erbjuder.

Inför 2018 är ett antal projekt under planering och förberedande, utöver de som fortsätter. Planeringen för nästa Metis Forum har inletts och datum fastställts till 22 februari, därefter blir det ett den 23 maj. Vidare pågår arbete med att utveckla PICTA som öppen arena, vilket inkluderar att bredda dess verksamhetsområde – men fortsatt med prehospital mobil vård i fokus. Sammantaget ser vi ut att gå mot ett intressant 2018.

Avslutningsvis vill jag självklart önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Bengt Arne Sjöqvist
Programansvarig PICTA