Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

"Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt"

Lise-Lotte Omran, doktorand vid Högskolan i Borås och forskare vid VGR-projektet ViPHS som är kopplat till PICTA. Här berättar hon om hur teoretiska forskare och praktiska förändringar för den prehospitala forskningen framåt.
Photo of Lise-Lotte Omran

Berätta kort om ditt forskningsområde.
– Initialt kommer studien att undersöka hur videokonsultation påverkar relationen mellan intra- och prehospitala professioner. Projektet kommer att lyfta frågor huruvida videokonsultation skapar ett vårdteam med ökad förståelse mellan olika professioner, eller om det skapar konkurrens mellan olika kunskapsdomäner. Tidigare studier har visat på att om ambulans samt mottagande enhet är överens i diagnossättningen förkortas tiden till korrekt vård. I många fall är ambulans en tidig del av vårdkedjan. Kan man då få ett starkt vårdteam tidigt leder detta sannolikt till ett snabbare omhändertagande.

Vad tycker du är mest intressant med den forskning du gör?
– Det som är mest intressant med min forskning är just teamet - att se om man kan binda ihop dessa två och på så sätt ge vinning för patienten. Vi har en stolt och kunnig yrkeskår ute i ambulanserna. Att föra ihop detta med specialisterna på sjukhuset via video är otroligt spännande. Jag har i detta möjlighet att förena mitt intresse för prehospital vård med teamarbete.

Vad tror du är framgångsfaktorer för att utveckla den prehospitala forskningen?
– Att undersöka hur teknik kan användas för att komma både personal och patient till gagn.

Vad ska du göra i samarbetet med ViHPS?
– Hela min forskning kommer att vara kopplad till ViPHS-projektet. Det är inom detta projekt som deltagande personal ska intervjuas och jag hoppas även att kunna undersöka hur detta projekt påverkar patienter samt vilken om några tidsvinster görs under vårdkedjan. Samarbetet med PICTA och primärt ViPHS-projektet gör att forskningen blir på riktigt. Detta är något som sker och  förhoppningsvis kommer att föra strokevården framåt. Jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta med detta och bli en del av ett så stort projekt.

Varför är det samarbetet viktigt för din forskning?
– Samarbete mellan teoretiska forskare och praktiska förändringar tror jag är ett sätt att föra den prehospitala forskningen framåt. Att man som ambulanssjuksköterska kan få en känsla av att påverka tror jag är en stor motivationsfaktor för att få fler att bli intresserade av forskning.

Läs mer om ViPHS-projektet