Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Rapport från Metis Forum 12:e oktober!

Metis Forum hölls den 12:e oktober i demostudion på Lindholmen Science Park.

Bengt Arne Sjöqvist inledde med att presentera Prehospital ICT Arena och dess vision, syfte och framtid.

Metis Forum fortsatte sedan med att Veronica Lindström från Karolinska Institutet presenterade en kartläggning av e-hälsa inom ambulanssjukvården.

Richard Andersson från Region Kronoberg höll i presentationen ”Nyheter från Kronoberg” varpå Karl Ahlstedt från Aweria tog vid och pratade om sammanhängande informationshantering för den akuta vårdkedjan.

Bengt Arne Sjöqvist gav sedan en lägesrapport från projektet PrehospIT stroke och Carl Klinglöf från Ortivus demonstrerade resultat från den Connectathon som hölls i våras

Marcus Lawson och Maria Klingberg från VGR presenterade ett projekt som handlade om samverkan mellan ambulans och kommunal sjukvård i norra VGR.

Stefan Candefjord och Ruben Buendia gav en sammanfattning av de viktigaste presentationerna samt de egna bidragen till "The 60th Annual Conference for The Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM)" som hölls på Hawaii i september.

Metis Forum avslutades med att Ruben Buendia gav en lägesrapport för kartläggning av Ambulans IT i EU och Nordamerika.

Presentationer:
eHälsa inom ambulanssjukvarden- en nationell kartläggning
Samverkande sjukvård-nyheter från VGR Fyrbodal
Lägesrapport kartläggning ambulans IT i EU och nordamerika
Sammanhangande informationshantering för den akuta vårdkedjan-ett år senare
Rapport från "the 60th annual conference for the association for the advancement of automotive medicine aaam" - fokus prehospital sjukvård
Prehospital ICT Arena - vision syfte och framtid
Prehospit-stroke-lägesrapport och fortsättning samt demo från connectathon
eHälsa inom ambulanssjukvården-en nationell kartläggning