Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

PreHospital eHälsa eget kapitel i ny bok om Medicinsk Informatik

Medicinsk informatik handlar om kunskapsinnehållet i vårdens IT-system. Boken beskriver hur digitaliseringens kan stödja kvalitet, forskning, utveckling, beslutsfattande och resursutnyttjande. PICTAs Hanna Maurin Söderholm och Bengt Arne Sjöqvist är medförfattare genom kapitlet "Prehospital eHälsa".

Syftet med boken är att ge vårdprofessionen förståelse för digitaliseringens möjligheter och begränsningar så att de bättre kan ställa krav på och utforma IT-system som uppfyller kraven på god och säker vård. Ett bra IT-stöd ger vårdprofessionen mer tid till patientomhändertagande och läkekonst. 

- Detta är den första boken på svenska på 24 år inom Medicinsk Informatik och det är uppenbart vid en jämförelse hur området växt. Vårdens pågående digitalisering får ämnet att växa nästan explosionsartat, säger Bengt Arne Sjöqvist, PICTAs grundare.

- När jag blev tillfrågad om att medverka bjöd jag också in Hanna för att få in fler aspekter på det prehospitala. Vi författade ett kapitel men fick stryka väldigt mycket som vi ville förmedla. Kanske en egen bok om Prehospital eHälsa vore på sin plats? avslutar Bengt Arne.

Medicinsk Informatik är lämplig som kurslitteratur inom både grund- och avancerad utbildning i informatik, bland annat för läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner. Innehållet är även värdefullt för de yrkesgrupper som arbetar med vårdens digitalisering. 

Kapitlet om Prehospital eHälsa refererar till flera projekt ur PICTAs portfölj, bland annat TEAPaN, PreSISe, ViPHS, PreHospIT och Talk2Me.

Läs mer och beställ boken här