Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

PICTA - del av regionens testbäddar

Regionen har flest antal testbäddar i landet, och bland dem finns PICTAs projekt PreTest. Här nedan kan du läsa mer om testbäddar, vilka som finns, vem som kan vara med och hur du kan få kontakt.

Vad är en testbädd?

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Här kan företag, akademi och andra organisationer kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Regionen har flest antal testbäddar i landet och nyckeln till framgång är samverkan mellan olika aktörer. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. 

Vanligtvis kategoriseras testbäddar så här:

  • Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö
  • Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
  • Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

Business Region Göteborg har sammanställt regionens testbäddar, med information och kontaktuppgifter. Vill du veta mer? Klicka på länkarna nedan.

Här kan du se regionens testbäddar

Vad är en testbädd? Se filmen >

PreTest - en testbädd hos PICTA

PICTA driver testbädden PreTest tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansverksamheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB.

En fullt utrustad ambulans för simuleringar och ljud- och bildupptagning, en ”plug&play” IT-testmiljö samt utrustning för videokonsultation är viktiga komponenter i det unika konceptet. Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser. 

Läs mer om PreTest