Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte på Metis Forum

Metis Forum samlade för elfte gången Prehospital ICT Arenas intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi på Lindholmen Science Park för en intensiv och engagerande dag. På agendan stod flera projektpresentationer gällande IT-användande inom prehospital vård, både på nationell och internationell nivå.
Ruben Buendia och Bengt Arne Sjöqvist

Dagen inleddes med att Bengt Arne Sjöqvist hälsade alla välkomna och Eva Fellenius och Torkel Kanfjäll från Stockholms läns landsting pratade sedan om FRAPP-Ambulansvårdens digitala verksamhetsstöd i SLL.

Marie Holm Sherman tog sedan vid och berättade om hur Region Jämtlands aktuella nationella och internationella projekt. Marie Grey, projektledare på Region Skåne pratade sedan om ett ambulansprojekt i Skåne. Rikard Hellqvist från Ortivus rundade av första delen av Metis Forum med att tala om IT-stöd i ambulanssjukvården i England.

Efter de första föredragen serverades fika och deltagarna gavs möjligheten att nätverka. Vi passade på att tala med Thomas Blomberg (FLISA/Landstinget Västernorrland) om varför han deltar på Metis Forum:

-Man får en bra omvärldsbevakning när man deltar här och även om jag tidigare har lyssnat till de olika föredragshållarna så kommer det alltid fram nya saker som är värda att beakta!

Som samarbetspartner till PrehospIT, reflekterade Thomas även över hur projekt som PrehospIT-Stroke och nu även ViPHS (Videostöd i den PreHospitala Stroke vårdkedjan), kan skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården.

-Det är enormt viktigt att vi kan få till detta på ett bra sätt, för vi behöver kunna få fram ett bra beslutsstöd. Ambulanssjukvården är visserligen välutbildad i Sverige, men vi behöver får tillgång till ett läkarstöd på sjukhusen och kan vi då ge så välgrundad information som möjligt till den som har att bedöma situationen, desto bättre kan vi få patientomhändertagandet.

Efter minglet samlades alla återigen och Ruben Buendia (SAFER & MedTech West) presenterade en studie kring nya verktyg för trauma triagering. Frida Hermansson (TUCAP) presenterade en förstudie om mjukvarulösningar för automatiserad analys av larmsamtal.

Bengt Arne Sjöqvist rundade av dagen med att ge en uppdatering om projektet PrehospIT och det nya projektet ViPHS.

Klicka här för att komma till presentationerna

Nästa Metis Forum planeras hållas den 31:a maj