Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Omfattande kartläggning vid TEAPaN-projektets uppstart

I februari hade alla parter uppstart och workshop kring det tvååriga samverkansprojektet TEAPaN. Vi ställde tre frågor till projektledare Stefan Candefjord från Chalmers för att få reda på mer.

TEAPaN är ett tvåårigt Vinnova-finansierat projekt som leds av Bengt Arne Sjöqvist från PICTA och Stefan Candefjord från Chalmers. Projektet vill bidra till effektivare användning av samhällets begränsade resurser vid trafikolyckor, ökad precision i insatser, samt reducerad dödlighet och skador. 

20200122_stefancandefjord_portrait_webbres_c_emmy_jonsson_200px.jpg

Vad var syftet med workshopen?
- Syftet med workshopen var att kartlägga det ideala informationsunderlag som behövs för räddning och vård vid trafikolyckor. TEAPaN syftar bland annat till att förbättra informationsflödet för hantering av olyckor och tillbud i trafiken, och till att börja med är det viktigt att vi har en mycket god uppfattning vilken information sjukvården behöver för att på bästa sätt kunna hjälpa patienter som skadats i trafiken. Det innefattar även information som man idag normalt inte har tillgång till, exempelvis uppmätta krockkrafter från inblandade fordon eller ett direkt inkommande elektroniskt larm från en motorcyklists smartphone vid en krasch. 

Vad fick ni ut av workshopen?
- Vi påbörjade sammanställning av en uttömmande lista med variabler som bedöms viktiga för att på bästa sätt kunna ta hand om skadade vid trafikolyckor. Exempel på variabler är hur många personer som är inblandade i olyckan, om någon kastats ut ur fordonet eller blivit fastklämd, om patienten är vaken och andas, och olyckans position (GPS).

Vad har parternas sammansättning för inverkan på projektet?
- Syftet för projektet är att skapa ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter, t ex vid olyckor eller plötslig sjukdom, genom tidig identifiering och högre precision i bedömning, prioritering och insats. Detta kräver att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan gemensam sektor, privat sektor och enskilda medborgare etableras – t ex öppna gränssnitt samt fastställd koppling till alarmerings- och insatsresurser. Tillsammans har parterna mycket hög kompetens inom dessa områden och kan tillsammans bana vägen för att utveckla konceptet TEAPaN. 

När är nästa sammankomst?
- Nästa sammankomst beräknas ske under april.

Läs mer om TEAPaN