Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt projekt skapar simulerad trafikutbildning för blåljuspersonal

Utryckningskörning är en relativt farlig komponent i blåljuspersonalens vardag. Nu har Europeiska Socialfonden beviljat medel för ett nytt projekt som skapar framtidens utryckningsförarutbildning i digital miljö.

Dagens utbildningssystem medger inte att man kan träna utryckningskörning i konkret mening, då det finns både juridiska och säkerhetsmässiga hinder för övningar i trafiken. De övningar som görs äger rum på avlysta trafikövningsplatser. Höga kostnader för banor, fordon och instruktörer gör att utbildningstillfällena för den enskilde blir få.

Men med projektet SUAB kommer man att skapa simulerad trafikutbildning för blåljuspersonal och tillsammans med simuleringsföretag att utveckla körsimulationer som ska ge realistiska övningar i alla tänkbara trafikmiljöer. Förutom trafikövningar innehåller projektet att ta fram utbildningsmaterial runt arbetsmiljö och hållbarhet.

Projektmedel har beviljats från Europeiska Socialfonden.

Fakta SUAB-projektet

  • Projektägare, Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus
  • Projektet genomförs tillsammans med Ambulanssjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg och Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Fakta EFS

  • Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser