Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya vårdmodeller och beslutsstöd på Metis Forum

Ett drygt 40-tal deltagare samlades på Lindholmen Science Park för Metis Forum i mars. Den breda publiken fick under dagens tema Nya vårdmodeller och beslutsstöd lyssna till presentationer om allt från mikrovågsteknik till hemsjukhus och precisionsmedicin.
Bild: Jesse Orrico/Unsplash

Bengt Arne Sjöqvist inledde med att hälsa alla välkomna till detta det 12:e Metis Forum, presentera PICTA:s nya medarbetare Hanna Maurin Söderholm samt ge de nytillkomna en kort uppdatering av PICTA:s bakgrund och affärsidé. Därefter inleddes det första föreläsningsblocket som handlade om nya vårdmodeller.  Fredrik Koffner från Cuviva berättade dels om Cuvivas arbete med digitalisering i det så kallade hemsjukhuset och dels om den uppmärksammade Borgholmsmodellen kring organisationsöverskridande vårdsamverkan. David Gembäck och Christofer Barresten från Sahlgrenska Universitetssjukhuset delade därefter med sig av erfarenheter kring det mobila öppenvårdsteamet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. 

Efter lunch och nätverkande följde ett antal presentationer med lite mer tekniskt fokus och beslutsstöd i olika former som utgångspunkt. Tobias Goldman från Detecht presenterade deras app för detektion av motorcykelolyckor samt deras nystartade projekt med SOS. Detta är ett unikt projekt där SOS för första gången tar emot ett larm genererat av sensordata. Utöver att kunna detektera olycka innehåller appen olika tjänster som är av intresse för ”MC-Communityn”. 

Andreas Fhager från Chalmers gav en presentation av Medfield Diagnostics Strokefinder och hur AI/Machine Learning används för att lära systemet att hitta blödningar i hjärnan genom att tolka mikrovågor och deras reflektion och transmission. 

Minna Haanpää och Ulrika Norrbom från InterSystems gav åhörarna insikt i hur man på Massachusetts General Hospital har arbetat med precisionsmedicin i cancerbehandling bland annat genom att bygga upp en egen genomdatabas. 

Johanna Bergman, PICTA avslutade detta pass med att presentera projektet PreSISe där patienter med stor risk för sepsis ska identifieras redan i ambulansen. Johanna berättade även om AI Innovation of Sweden, en ny nationell samverkansarena för artificiell intelligens. 

Bengt Arne Sjöqvist och Hanna Maurin Söderholm avslutade med en genomgång av status och resultat i PICTA:s aktuella projektportfölj. Bland annat uppdaterades deltagarna på arbetet med den mobila testbädden (PreTest), att ViPHS-projektet nu har gått in kliniska tester samt om arbetet med förstudien Prehospital Arena som är finansierad i Vinnovas program Visionsdriven hälsa. 

Avslutningsvis uppmuntrades alla deltagare att höra av sig med nya projektidéer eller för att signalera sitt intresse av att medverka i arbetet med befintliga projekt.