Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya innovationer kan utveckla den prehospitala vården

För att identifiera de behov som finns i den prehospitala vården på regional nivå, har MedTech West och Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park, drivit ett gemensamt projekt. Hur kan man få större utväxling av innovation och forskning på området?
Bild: Stéphane Milot

I projektet har man identifierat ett tiotal behov som skulle kunna tillgodoses med nya medicinsktekniska produkter, exempelvis inom provtagning, journalhantering och kommunikation åt olika håll, som videokommunikation inom sjömedicinen.

Syftet är att kunna stötta innovativa företag i medicinteknikbranschen.

Läs artikel