Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Metis Forum på plats i Uddevalla under FLISA-konferens

Senaste Metis Forum, årets andra, hölls i samband med FLISA konferensen i Uddevalla i september. Dagen bjöd på ett brett program med fokus på prehospital sjukvård och ICT.
Otto Medin, InterSystems en av talarna på Metis Forum i september
Otto Medin från InterSystems var en av talarna på Metis Forum

Andreas Claesson från Karolinska Institutet inledde dagen med att berätta om försöken att med hjälp av drönare leverera defibrillator till insatsplats vid hjärtstopp i skärgården. Så här långt har det i mycket handlat om att förstå och utvärdera tekniska möjligheter och begränsningar. Ambitionen är nu att med dessa erfarenheter i bagaget gå vidare mot kanske ett framtida införande.

Bengt Arne Sjöqvist från PICTA gjorde sedan en kort allmän presentation av projekt PrehospIT-stroke och redogjorde sedan för aktuell projektstatus. Som en naturlig följd på detta redogjorde Otto Medin från InterSystems för begreppen IHE och Connectathon, samt hur dessa kommer att få en ny tillämpning inom det prehospitala området tack vare PrehospIT-stroke.

Stig Holmberg från Norrbottens läns Landsting och Thomas Blomberg från SLAS presenterade det samnordiska projektet Nordic EMS-data där man avser använda den amerikanska prehospitala begrepps- och datamodellen NEMSIS som verktyg för prehospital dokumentation och uppföljning. NEMSIS kommer tillsammans med Snomed CT att utgöra en grundpelare i PrehospIT-stroke.

Efter en stärkande kaffepaus fortsatte Metis Forum med en presentation från Landstinget i Uppsala län. Här hanterar man numera utalarmering i egen regi, och Hans Blomberg och Per Andersson redovisade teknik och erfarenheter så här långt. Bland annat har man i egen regi utvecklat intressanta datoriserade beslutstöd för att stödja processen.

Karl Ahlstedt från Aweria presenterade sedan principer och erfarenheter från Västerbotten och Norrbotten runt hur man kan åstadkomma en sammanhängande informationshantering för hela den akuta vårdkedjan. Bosse Norrhem från TUCAP på Lindholmen Science Park presenterade sedan några nya projekt med bäring på utalarmering, bland annat ÅSA III, bildstöd i vårdprioriteringsprocessen samt en förstudie om automatiserad textanalys.  

Därefter var det dags för dagens sista presentation där Olle Myrberg och Christina Wisser från Räddningsvärnet på Åstol på ett mycket illustrativt sätt redogjorde för de prehospitala utmaningarna på en utsatt ö i skärgården med en begränsad bofast befolkning. Avstånd, tillgängliga resurser, natur, väder och vind ställer här sina särskilda krav på hur man kan agera och samverka. Entusiasm och ideellt arbete blir då viktiga beståndsdelar i de lösningar man utformar, vilket bl.a. illustrerades i en video.

Inom ramen för PICTA diskuteras nu hur man skulle kunna generalisera dessa frågeställningar till ett projekt runt individanpassad prehospital sjukvård i glesbygd. Frågeställningen kan då vara; ”hur kan ICT/eHälsa hjälpa personal med varierande medicinsk utbildning i glesbygd att samverka med andra aktörer så att precisionen i utalarmering och individuell sjukvårdshandläggning förbättras”?    

Nästa Metis Forum hålls den 8 december. Läs mer om det här

Kort om Metis Forum
Metis Forum är den öppna mötesplatsen där Prehospital ICT Arenas intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan.