Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Metis Forum

Årets första Metis Forum hölls den 21:a april på Lindholmen Science Park och hade fokus på innovativ upphandling och nyheter från när och fjärran.
På bilden Martina Jakobsson, Carin Sjösten Nilsson och Catarina Björk Sjöling från Koncerinköp från Västra Götalandsregionen

Dagen började med att Bengt Arne Sjöqvist hälsade alla välkomna. Bjarne Lundholm från MEYTEC GmbH Medizinsysteme inledde med att berätta om ett projekt med CT utrustade stroke-ambulanser som ägt rum i Tyskland. Efter detta pratade Håkan Jidéus från Predicare om RETTS triage. 

Stefan Candefjord från Chalmers presenterade resultat från STRADA studie och svarade på frågor som Tar vi trauma patienterna till rätt sjukhus? Kan triageringen göras med högre precision? 

Martin Jakobsson, Carin Sjösten Nilsson och Catarina Björk Sjöling från Koncerinköp från Västra Götalandsregionen pratade om innovation och upphandling och om dessa gick att förena. Efter detta följde Magnus Hagiwara och Hanna Maurin från Högskolan i Borås som talade om om simulering som ett medel i prehospital innovation, utveckling samt utbildning, dom presenterade även en resultat från en studie kring ACDC.

Efter fika och mingel fortsatte Bengt Arne Sjöqvist med att ge en uppdatering kring läget i projektet PrehospIT-stroke, varpå Thomas Blomberg från SLAS redogjorde för projektuppdatering och utveckling av NEMSIS för Nordic EMS data. Dagen avslutades av att Bengt Arne Sjöqvist presenterade ett projektförslag ICT stöd till ”first responders” i glesbygd och på ”extrema” platser. Han presenterade sedan två PICTA initiativ; Prehospital ”state of the art” in EU and North America samt Computerized Clinical Descicion support to imporove trauma triage and risk assessment, båda kommer att utföras av Ruben Buendia från Chalmers.

PrehospIT update

Innovation och upphandling 

CT - utrustade strokeambulanser i Tyskland - erfarenheter, ekonomi, och framtid

Simulering som medel för prehospital innovation, forskning, träning och utbildning