Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Innovation inom prehospital eHälsa får fortsatt finansiering

PICTA, Prehospital ICT Arena, på Lindholmen Science Park, får stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet med att driva innovation och nyttiggörande inom prehospital eHälsa. De nästkommande tre åren får PICTA 5,7 miljoner kronor i grundfinansiering.

Därmed finns nu goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av PICTAs verksamhet, förstärka resurserna och bredda kompetensen. Dessutom kan PICTA expandera vidare med nya projekt och områden, samt utveckla fler strategiska samarbeten.

-Jag är mycket glad över att vi kan driva arenans arbete vidare. Efter 30 år i branschen vet jag hur stora behoven är i den prehospitala sjukvården, men det viktigaste är att jag vet vilka möjligheter som finns!, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park. 

Arenan har framgångsrikt etablerat sig som en nationell aktör och kunskapsnod inom prehospital ICT och eHälsa, men också som ett center för ett unikt regionalt kluster kring prehospital forskning, utveckling, innovation och nyttiggörande. 

PICTA anknyter till Vision Västra Götaland, och har haft som utgångspunkt att bygga på unika regionala förutsättningar även om ambitionen är nationell.

Idag drivs flera projekt inom PICTA där IT och eHälsa testas och utvärderas för att nyttiggöras på bästa sätt inom sjukvården, t ex:

PreSISe – AI-stöd för identifiering i ambulans av förhöjd risk för Sepsis 
ViPHS – Videokonsultation från ambulans vid akut stroke