Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hur utvecklas en ledande innovationsmiljö?

Innovation, samverkan, forskning och testbäddar - ta del av Business Region Göteborgs reportage med Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA på Lindholmen Science Park.
Bild: BRG

Hur kunde ett nedlagt varvsområde utvecklas till en ledande innovationsmiljö? Varför är den så unik och vad betyder den för Göteborgsregionens utveckling? Business Region Göteborg har låtit några röster berätta om nycklarna bakom Lindholmens framgång - här möter de Bengt Arne Sjöqvist.

 

Innovation
-Vi har mycket fokus på innovation på Lindholmen Science Park och innovation i bemärkelsen nyttiggörande. I mångt och mycket handlar det om att ta saker som redan finns och se till att de kommer till nytta och används i samhället på olika sätt. Vi är en del av det regionala innovationsklustret men vårt primära syfte är att göra nytta av befintliga lösningar. 

Lindholmen skapar förutsättningar för open innovation – man samlar folk lite mer förutsättningslöst och bygger förtroende mellan de människor som finns runt bordet för att accelerera intern innovation.

Jag vill att PICTA ska stå för trovärdighet, kunskap och passion. Ska du kunna gå ut och driva frågor inom sjukvården tillsammans med landsting och andra måste de känna att du vet vad du pratar om. Men ska man kunna vara riktigt proaktiv måste man också ha passion för området. Driva frågorna helt enkelt. Och där ska vi vara bäst.

Samverkan
-
Det är inget tekniskt problem att vi inte drar mer nytta av ICT inom hälso- och sjukvården, vi har teknik så det räcker och blir över. Problemet är att vi inte får ut den. Det är därför vi försökt samla aktörer som är involverade i de här frågorna i PICTA. Ska e-hälsa lyckas måste vi hitta nya sätt att samverka. Lindholmen erbjuder en neutral plattform där det här sättet att jobba passar som hand i handske.

Samverkan är en av grundbultarna i Lindholmen Science Parks verksamhet och det är en konstart i sig att få till detta som handlar om betydligt mer än att koka kaffe och bjuda in rätt folk. Ett samverkansprojekt kräver en idé om vad de inblandade ska jobba kring, vad man ska kunna uppnå och hur man får igång en diskussion. Detta är något vi är specialister på här på Lindholmen. 

Läs hela reportaget hos BRG

Fler reportage i BRGs serie om Lindholmen:

Maria Fuxborg, vice vd på Lindholmen Science Park, pratar om historien, visionen och rollen som accelerator.

Katarina Brud, Programansvarig på MobllityXlab, pratar om fordonsklustret, kompetensen och framtiden.