Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förbättrade beslutsstöd kan rädda liv

Årets första Metis Forum samlade återigen ett 50-tal deltagare från branschen kring områden där ICT och eHälsa har stor potential att effektivisera och förbättra den prehospitala vården i vid bemärkelse. Fokus låg denna gång på sepsis samt olika typer av stöd för bedömning och prioritering.

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för Prehospital ICT Arena (PICTA), på Lindholmen Science Park hälsade välkomna och berättade bl a att PICTA nu går in i ett utökat samarbete med FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård).

- Tillsammans kan vi än mer effektivt driva ICT-frågorna i den prehospitala vården, vi ser ju att det finns många områden vi kan utveckla, till gagn både för patient och för personal. Den prehospitala vården måste också finnas med ordentligt på sjukvårdens digitaliseringskarta.

Per Örninge, vice ordförande för Flisa och f d ambulansöverläkare, underströk vikten av samarbetet.
- Eftersom Flisa är representerade i alla landsting och regioner, ser vi det som att vi samlar ambulans-Sverige och PICTA samlar bl a teknik-Sverige och högskola, så på detta sätt kan vi ur många aspekter mötas. Syftet är att utveckla vården genom att kombinera medicinsk vetenskap och teknik och forskning, ytterst för att patienterna ska få så bra omhändertagande som möjligt.

Sepsis var ett huvudtema där flera aktörer gav sin syn på problematiken kopplade till den svårbedömda sjukdomen. Deltagarna delgavs resultat från kliniska studier, jämförelser av screeningverktyg i olika regioner och exempel på hur beslutsstöd kan förbättra möjligheterna till rätt diagnosticering.

Lars Ljungström, M.Dr och överläkare infektion på SKAS, pratade om problematiken kring Sepsis, gällande olika definitioner och kriterier för denna sjukdom som har en dödlighet på 12-25%.

-Det finns en betydande begreppsförvirring –  men sjukdomen ger upphov till ”livshotande organ-dysfunktionalitet” och är ibland mycket svårt att fastställa. Utmaningen är både att känna igen mönster, identifiera tidigt och sätta in antibiotika. 

Johanna Bergman, projektledare på PICTA har genomfört en förstudie kring Sepsis i ett prehospitalt kontext.
-Sepsis kan ge många diffusa symptom. Kan man identifiera redan i ambulansen samt börja sätta in behandling, för att sedan mycket snabbare sätta in antibiotika på sjukhuset så har patienten mycket bättre chanser, kommenterade Johanna. - Det finns inget riktigt bra sätt att bedöma, det finns mycket att göra! Man måste utveckla bedömningen utöver vitalparametrar.

dsc_0028_nyhet_1.jpg
Johanna bergman, Projektledare PICTA

Ulrika Wallgren, läkare på Karolinska Institutet forskar på Sepsis, underströk Johannas slutsatser kring utvecklad bedömning.
-Sepsis kan likna i stort sett alla andra sjukdomstillstånd, t ex stroke, och ofta magsjuka. 
Patienten själv känner ofta själva att de är väldigt sjuka. Så det behövs en strukturerad diagnostisk process.

Dagen fortsatte med fokus på artificiell intelligens (AI) och om detta är en möjlig väg till bättre bedömningar, både av sepsis men även andra sjukdomar i den prehospitala vården.

-Hypen idag rör sig mycket kring ’deep learning’. Det funkar, för vi har snabba datorer nu, och en ofantlig mängd data att använda för att få ett fördjupat kunnande, sa Robert Feldt, professor med fokus på tillämpad AI från Chalmers.
Samtidigt betonade Robert att AI inte bara är neurala nät utan att det finns flera olika grenar, samt vikten av hur resultaten presenteras för användaren. 

Kopplat till AI och sepsis har PICTA målet att initiera ett nytt projekt och söka medel för inleda detta redan under våren.
- Vi vill stegvis utveckla ett prehospitalt beslutsstöd för att identifiera risk för sepsis, där man går från checklistor och minnesregler till användande av AI, berättade Bengt Arne Sjöqvist.

Projektet går under arbetsnamnet PreSISe – Prehospital Decision Support for Identification of Sepsis.
-Det finns idag tillräckligt med data från olika landsting för att starta första delen av projektet. På partnersidan har vi flera intressenter, men det är bara att höra av sig om man vill haka på, sa Bengt Arne. Det här projektet kräver nationell samverkan mellan parter från akademi, sjukvård, näringsliv och myndigheter.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala driver Douglas Spangler, som har erfarenhet av amerikansk ambulanssjukvård inklusive IT-frågor, ett projekt för att utveckla ett kliniskt beslutstöd vid Sjukvårdens Larmcentral, och Vinnova har gått in med 4 miljoner i finansiering. Det finns en mängd data från larmcentral, ambulans och nu även sjukhus att tillgå - hur ska man på bästa sätt använda detta?

-Vi behöver kunna göra mer nyanserade bedömningar av patientens vårdbehov, inte bara om vi ska skicka en ambulans eller inte. Vi vill samla in en uppsjö av olika proxymått, vitalparametrar, läkemedel etc, som är intressanta för vårdpersonalen. Vi använder denna data för maskinlärning, berättade Douglas.
-Det som vi skapar i projektet, alla modelleringsverktyg osv, ger vi ut under open source-licenser, så det blir tillgängligt. Sedan är det upp till industrin att ta det vidare!

Dagens agenda innehöll också presentationer om sepsis-lösningar i UK, utvärdering av olika beslutstöd på larmcentral, språköversättning och AI som beslutsstöd vid prehospitalt trauma.

Material från presentationerna publiceras på PICTA:s hemsida, under Metis Forum.