Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem frågor till…

...Wivica Kauppi, doktorand vid Högskolan i Borås, som under våren kommer använda den prehospitala testbädden "testambulansen" i PreTest-projektet i sin forskning.

Vad är ditt forskningsområde?
– Jag skriver en avhandling om patienter som söker ambulanssjukvård på grund av andnöd som huvudsymtom. Andnöd är ett allvarligt symtom med hög dödlighet, och som ingår i oerhört många tillstånd. Vi vet att andnöd är en av de vanligaste sökorsakerna inom en ambulanssjukvården, trots det så saknas det fortfarande kunskap inom detta område. 

Jag har i tidigare arbeten följt upp mer än 7000 patienter med andnöd som huvudsymtom utifrån kvantitativ data såsom karakteristik, bedömd diagnos samt slutdiagnos. Jag har även genomfört patientintervjuer. Det nya i min avhandling är att vi även kommer att utföra observationer under ett simulerat fall där vi fokuserar på hur ambulanssjuksköterskor bedömer och behandlar patientgruppen med andnöd. Det är där testambulansen kommer in.

Vad tycker du är mest intressant med den forskning du gör?
– Det är att jag får möjlighet att använda flera olika forskningsmetoder för att få kunskap kring andnöd som huvudsymtom utifrån olika perspektiv, det vill säga använder både kvantitativa och kvalitativa data. 

Vad tror du är framgångsfaktorer för att utveckla den prehospitala forskningen?
– För att utveckla den prehospitala forskningen tror jag att en framgångsfaktor är att utföra olika forskningsmetoder för att just spegla komplexiteten i den prehospitala vården. 

Vad ska du göra med/i testambulansen?
– Testambulansen kommer att användas i en simuleringsbaserad studie där ambulanssjuksköterskor kommer att få vårda en svårt sjuk patient med andnöd. Testambulansen med dess utrustning möjliggör att scenariot i simuleringen blir så nära verkligheten som möjligt. Direkt efter simuleringen intervjuas även ambulanssjuksköterskorna utifrån hur de tänkte när de ställdes inför sin uppgift. Personalen tvingas då att reflektera över sitt omhändertagande. Resultatet kommer troligen att, tillsammans med mina andra arbeten, kunna ge ny kunskap till ambulanssjukvården som kan gynna framtida omhändertagande, bedömningar och behandlingar.

Varför är testambulansen viktig för din forskning?
– Testambulansen ger mig möjlighet att få tillgång till ambulanssjukvården utan att behöva påverka eller anpassa mig till  ambulansverksamheternas förutsättningar. Likaså ger den möjlighet för mig som forskare att samla data under kontrollerade former och att kunna observera ambulanspersonalens arbete på distans utan att vara direkt närvarande inne i ambulansen. 

vitalis19_webb_1_0.jpg
 

Mer om testambulansen PreTest

PICTA driver testbädden PreTest tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansverksamheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB.

En fullt utrustad ambulans för simuleringar och ljud- och bildupptagning, en ”plug&play” IT-testmiljö samt utrustning för videokonsultation är viktiga komponenter i det unika konceptet. Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser. 

Läs mer om PreTest här