Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Prehospital Video i Samverkan - PreViS

Projektet PreVIS stärker samverkan mellan offentlig hälso- och sjukvårdsverksamhet, företag och akademi för nyttiggörande av videoteknik. 

PreViS är ett så kallat interregprojekt med stöd från EU-programmet Interreg, vilket utvecklar samarbete över nationsgränserna. Samarbetspartners kommer från Sverige och Norge: PICTA, PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Sykehuset i Innlandet.

Användning och nyttiggörande av IT och digitala verktyg såsom video går generellt långsamt inom sjukvård - det prehospitala i synnerhet. Trots att det finns många företag och initiativ som har tagit fram konkreta lösningar och tjänster, är barriärerna på organisatorisk nivå enorma att för det som idag är vardagsteknik i resten av samhället (t ex videosamtal och smartphones) ska nå ett bredare genomslag i den mobila sjukvården och därmed skapa vårdnytta. Således är samverkan mellan företag och offentlig vårdverksamhet helt avgörande. Inom ramen för projektet byggs därför en gemensam, gränsöverskridande arena för att öka ingående organisationers samverkan och innovationsförmåga.

Projektet PreViS ska bidra till forskning, teknisk utveckling och innovation inom videoteknik som bedömningsstöd för prehospitala tjänster. Målsättningen är att flest möjligt antal patienter ska få en trygg vård där de är. 

Som resultat av projektet hoppas alla inblandade att de direkt eller indirekt ska ha bidragit till bättre förutsättningar för prehospital vård, utveckling och innovation samt etablerat den plattform som långsiktigt krävs för en hållbar samverkan. Konkret betyder det minskade sjukhusinläggningar, rätt behandling i tid, blueprints och nya kommersiella lösningar. 

Om projektet

  • Projektnamn: Prehospital Video i Samverkan - PreViS
  • Tid: Till och med september 2022
  • Beviljat belopp: 4 MKR från Interreg, 2 MKR från Regionutvecklingsnämnden.   
  • Projektparter: PICTA, PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Sykehuset i Innlandet, Region Värmland, Region Dalarna och Västra Götalandsregionen.
  • Övriga medverkande företag: JodaPro AS, Cisco Systems Norge AS, Ikomm AS, Zyberia AS, LangO AS, Lemen Media, GM-Medical AB, Axis Communications AB, CSAM Health Solutions, Nilsson Special Vehicles AB, Aweria AB, Medfield Diagnostics AB, Ortivus AB, Ambulansproduktion i Sandviken AB, Digital Health, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Karlstads universitet.

 

interreg_sverige-norge_webr.png

Kontakt