Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Så funkar testbädden

Testare kommer att kunna förfoga över en ”riktig” ambulans för testbädden. Den kommer också vara tillgänglig som extrafordon i den ordinarie verksamheten, vilket öppnar upp för värdefulla kliniska möjligheter där man direkt kan gå från den simulerade miljön till verklig operativ verksamhet.

Västra Götalandsregionen ger projektet tillgång till en kvalificerad IT-testmiljö som ska anpassas för de prehospitala kraven. Denna gör det möjligt att testa nya IT- och e-hälsolösningar t ex genom att via kända och etablerade gränssnitt tillhandahålla fiktiva patientjournaler och dela information mellan lösningar. Detta gör simuleringarna realistiska men förenklar också för olika parter att testa nya lösningar samt beslutsstöd i en realistisk och standardiserad miljö.

-Det är en fantastisk möjlighet att kunna förfoga över en ”riktig” ambulans för testbädden. Den kommer också vara tillgänglig som extrafordon i den ordinarie verksamheten, vilket öppnar upp för värdefulla kliniska möjligheter där vi direkt kan gå från den simulerade miljön till verklig operativ verksamhet, berättar Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA.