Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Dubblad chans för strokepatienter med ny teknik

ViPS, Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan, väcker stort intresse och nu publicerar Västra Götalandsregionen en artikel om projektet. Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling - och att behandlingen blir rätt.

Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten.

Läs hela VGRs artikel