Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Projekt

Aktuella projekt

Projekt

 • Fler prehospitala SMF www.medtechwest.se

  Projektet skall inventera möjligheterna, samt föreslå och initiera åtgärder, för att i Västsverige ytterligare stimulera samverkan, forskning, innovation etc. mellan akademi, näringsliv (SMF- små och medelstora företag) och vårdgivare/vårdansvariga inom det prehospitala området i vid mening – inte bara ICT. Projektet är ett samarbete med MedTech West.

 • eNursing Open Arena www.picta.se/enursing

  Inom ramen för PICTA hanteras pilotprojektet eNursing Open Arena med avsikt att utvärdera om området/branschen kan utvecklas på samma positiva sätt som PICTA. 

 • PrehospIT-Stroke www.picta.se/prehospit

  Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården genom att lägga en grund för nationell harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet. I projektet hanteras information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten hela vägen från larm till 112 till vård på rätt sjukhus. 

 • ViPHS www.picta.se/ViPHS

  ViPHS, videostöd i den prehospitala strokekedjan, är en utbrytning ur PrehospIT-projektet och behandlar videostöd i strokekedjan.

Projekt under planering

Nedanstående projekt har i PICTA/Metis Forum identifierats som att vara av intresse och är under planering. Är ni intresserade av att delta eller veta mer, hör av er till oss!

Projekt

 • First Responders

  Prehospital ICT som stöd till IVPA, sjöräddning och andra aktörer som är tidigt på plats vid sjukdom/incidenter men som har begränsad medicinsk kompetens.

 • Utökat info-stöd under framkörning

  Hur kan man erbjuda ambulanspersonalen ett utökat stöd under framkörning, t.ex. direkt kontakt med inlarmare eller patient?

 • Via Appia www.picta.se/viaappia

  Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för ´akuta´ trafikincidenter som olyckor, djur på väg eller plötslig sjukdom. För att fullt ut kunna ta till vara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan berörda samhälls- och kommersiella aktörer, såväl som illustrativa tillämpningar och erbjudanden, tillskapas. Via Appia leds av SAFER, trafiksäkerhetscentrat vid Chalmers, med PICTA som en av projektintressenterna.

 • X-border care I

  Prehospital vårdsamverkan över landsgränser.

 • X-border care II

  Prehospital vårdsamverkan över organisatoriska gränser.

Avslutade projekt

Projekt

 • Prehosp State of Art

  En förstudie om prehospitala ICT-lösningar i utvalda EU-länder och nordamerika.

 • Trauma triage

  Trauma Triage var en förstudie om hur man kan implementera en ny triagerings algoritm för trauma i den prehospitala sjukvården. Projektet bygger på forskning inom SAFER: Research Area Care & Rescue.

  Projektet fortsätter nu som ett examensarbete på Chalmers (Signaler och System). Detta skall leda fram till en komplett ICT-lösning, inkluderande app och infrastruktur, som skall vara grunden i en kommande studie i ambulansverksamheten.