Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Projekt

Aktuella projekt

Projekt

 • Prehospital identifiering av Sepsis - Förstudie

  Sepsis är ett både vanligt och allvarligt tillstånd där immunförsvaret överreagerar på en infektion, vilket leder till att vitala organ tar skada. Sepsis är den tionde vanligaste dödsorsaken i världen och risken att dö är upp till fem gånger högre än för hjärtinfarkt och stroke. Att tidigt identifiera sepsis och snabbt sätta in rätt behandling är avgörande för utgången för patienten. Men identifieringen är svår, symptomen är diffusa och gemensamma med mindre allvarliga tillstånd. 

  Inom ramen för PICTA genomförs en förstudie med syfte att kartlägga hur sepsis identifieras prehospitalt idag samt behovet och möjligheter för ett prehospitalt beslutstöd. Målet är att initiera ett projekt gällande identifiering av sepsis i den prehospitala vården. 

 • Prehospital Testbädd - Förstudie

  Förstudie med syfte att etablera en testbädd kopplat till det unika kluster kring prehospital sjukvård som finns i regionen. 

 • Via Appia www.picta.se/viaappia

  Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för ´akuta´ trafikincidenter som olyckor, djur på väg eller plötslig sjukdom. För att fullt ut kunna ta till vara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan berörda samhälls- och kommersiella aktörer, såväl som illustrativa tillämpningar och erbjudanden, tillskapas. Via Appia leds av PICTA i samverkan med SAFER, trafiksäkerhetscentrat vid Chalmers.

 • ViPHS www.picta.se/ViPHS

  ViPHS, videostöd i den prehospitala strokekedjan, är en utbrytning ur PrehospIT-projektet och behandlar videostöd i strokekedjan.

 • Vårdteamen och dess IT-stöd; eNursing Open Arena www.picta.se/enursing

  Inom ramen för PICTA hanteras pilotprojektet eNursing Open Arena med avsikt att utvärdera om området/branschen kan utvecklas på samma positiva sätt som PICTA. 

Projekt under planering

Nedanstående projekt har i PICTA/Metis Forum identifierats som att vara av intresse och är under planering. Är ni intresserade av att delta eller veta mer, hör av er till oss!

Projekt

 • First Responders

  Prehospital ICT som stöd till IVPA, sjöräddning och andra aktörer som är tidigt på plats vid sjukdom/incidenter men som har begränsad medicinsk kompetens.

 • Utökat info-stöd under framkörning

  Hur kan man erbjuda ambulanspersonalen ett utökat stöd under framkörning, t.ex. direkt kontakt med inlarmare eller patient?

 • X-border care I

  Prehospital vårdsamverkan över landsgränser.

 • X-border care II

  Prehospital vårdsamverkan över organisatoriska gränser.

Avslutade projekt

Projekt

 • Fler prehospitala SMF www.medtechwest.se

  Projektet inventerade möjligheterna, samt tog fram förslag på åtgärder, för att i Västsverige ytterligare stimulera samverkan, forskning, innovation etc. mellan akademi, näringsliv (SMF- små och medelstora företag) och vårdgivare/vårdansvariga inom det prehospitala området i vid mening – inte bara ICT. Projektet var ett samarbete med MedTech West.

 • Prehosp State of Art

  En förstudie om prehospitala ICT-lösningar i utvalda EU-länder och nordamerika.

 • PrehospIT-Stroke www.picta.se/prehospit

  Målet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården genom att lägga en grund för nationell harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet. I projektet hanterades information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten hela vägen från larm till 112 till vård på rätt sjukhus. 

 • Trauma triage

  Trauma Triage var en förstudie om hur man kan implementera en ny triagerings algoritm för trauma i den prehospitala sjukvården. Projektet bygger på forskning inom SAFER: Research Area Care & Rescue.

  Projektet fortsätter nu som ett examensarbete på Chalmers (Signaler och System). Detta skall leda fram till en komplett ICT-lösning, inkluderande app och infrastruktur, som skall vara grunden i en kommande studie i ambulansverksamheten.