Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

PICTA på FLISAs Vårmöte

PICTA:s samarbetspartner FLISA samlade ett drygt 80-tal medverkande till sitt årliga och uppskattade vårmöte. På plats var PICTAs Bengt Arne Sjöqvist för att prata om artificiell intelligens (AI).

Mötet samlar alla verksamma ledningspersoner inom Svensk Ambulanssjukvård och särskilt inbjudna för att diskutera aktuella frågor för ambulanssjukvården, samt ta del av föredrag. Under de två dagarna bjöds på ett digert och spännande program omfattande rubriker som bl.a. Framtidens nära vård versus nivåstrukturering av den högspecialiserade, Sjukvård i oländig terräng, Hur bygger och utvecklar man en ambulansjournal och Dagens och morgondagens prehospitala strokevård.

Från PICTA medverkade Bengt Arne Sjöqvist med presentationen Aktuellt kring artificiell intelligens. I denna gavs en bakgrund runt AI generellt, frågor runt kliniskt nyttiggörande och implementering diskuterades.

AI Innovation of Sweden, den nya nationella samverkansplattformen som Lindholmen Science Park står som värd för och som ska accelerera innovation och forskning inom AI-tillämpningar presenterades också. I dagsläget är över 40 partners engagerade.

Det gavs även exempel på olika tillämpningar med fokus på det prehospitala området. Projekt som berördes var PICTA projektet PreSISe, Medfield Diagnostics Strokefinder och Chalmers/SAFER projektet OSISP (On-scene Injury Severity Prediction) som är en del av det mer övergripande projektet IPCaR (Improving the Prehospital Care process for Road traffic injuries).

Under våren 2018 utökade FLISA och PICTA sitt samarbete för att driva på utveckling, nyttiggörande och innovation inom IT och eHälsa inom ambulanssjukvården.

Mer information: 
PreSISe
Medfield Diagnostics
OSISP
IPCAR