Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkan inom prehospital sjukvård

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan.

metis_forum_webb_mini2.jpg

Prehospital ICT Arena (PICTA) drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer representerande sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. 

Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

Ett av våra verktyg är Metis Forum som arrangeras 2-3 gånger om året. Detta är heldagsseminarier där PICTA:s intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande samt tar fram och diskuterar idéer till projekt. 

Nästa Metis Forum är den 19 mars - Save the Date!

Metis Forum Oktober 2019

Presentationer

 • Region Halland

  Publicerad den 21 oktober 2019
  Visa (pdf 798.6 KB)
 • Everdrone

  Publicerad den 18 oktober 2019
  Visa (pdf 28.42 MB)
 • twICEme

  Publicerad den 18 oktober 2019
  Visa (pdf 966.05 KB)
 • Sykehuset Innlandet

  Publicerad den 18 oktober 2019
  Visa (pdf 837.66 KB)
 • Region Stockholm

  Publicerad den 18 oktober 2019
  Visa (pdf 590.46 KB)
 • PICTA - information och projekt

  Publicerad den 18 oktober 2019
  Visa (pdf 4.01 MB)

Metis Forum Mars 2019

Presentationer

 • Kliniska beslutsstöd och AI

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 40.31 MB)
 • Cuviva

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 1.07 MB)
 • Detecht MC-app

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 4.18 MB)
 • Mobilt Öppenvårdsteam

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 936.99 KB)
 • Strokefinder - AI/Machine Learning in Med Tech Equipment for Prehospital Stroke and Trauma Diagnosis

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 21.34 MB)
 • Presicionsmedicin - Intersystems

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 11.44 MB)
 • Intro och PICTA-projekt

  Publicerad den 5 april 2019
  Visa (pdf 3.6 MB)

Metis Forum September 2018

Presentationer

 • AI inom sjukvården, Peter Larson

  Publicerad den 11 oktober 2018
  Visa (pdf 12.34 MB)
 • Vad är fjällräddningen, Marie Nordgren

  Publicerad den 11 oktober 2018
  Visa (pdf 15.52 MB)
 • Åstol räddningsvärn, Thomas Arvidsson & Olle Myrberg

  Publicerad den 11 oktober 2018
  Visa (pdf 42.41 MB)
 • Fömed C Anders Jonsson

  Publicerad den 11 oktober 2018
  Visa (pdf 9.85 MB)
 • Fokusgrupp kliniska beslutsstöd

  Publicerad den 11 oktober 2018

Metis Forum Februari 2018

Presentationer

 • Intro Metis Forum - BAS

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 2.6 MB)
 • PreSISe - Projektförslag

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 15.32 MB)
 • Utveckling av kliniskt beslutsstöd för prehospital triage av trafikskador baserat på BIg Data och Machine Learning - Stefan Candefjord Chalmers

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 9.21 MB)
 • A comparison of two emergency medical dispatch protocols with respect to accuracy - Klara Torlén, KI

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 2.91 MB)
 • Mobil tolkningsapp för ambulanspersonal - Arne Ranta, Chalmsers/Digital Grammars AB

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 3.62 MB)
 • Tidig identifiering av sepsis genom mobilt beslutsstöd - Ulrika Norrbom, HiQ

  Publicerad den 22 mars 2018
 • Sepsis vad är det? - Lars Ljungström, Infektionskliniken Skövde

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 459.83 KB)
 • Hur kan vi bedöma risk för sepsis hos 1177 - Kerstin Larsson, Anne Häggendal

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 860.47 KB)
 • AI + Sepsis = Sant? - Robert Feldt, Chalmers

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 1.39 MB)
 • FLISA - Per Örninge

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 247.51 KB)
 • Förstudie: Sepsis i ett prehospitalt kontext - Johanna Bergman, PICTA

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 19.5 MB)
 • EMDAI: Ett maskininlärningsbaserat beslutsstöd vid Sjukvårdens Larmcentral - Douglas Spangler, Akademiska Sjukhuset

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 212.44 KB)

Metis Forum Oktober 2017

Presentationer

 • PrehospIT avslutat – vad händer nu? Bengt Arne Sjöqvist, Lindholmen Science Park

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.6 MB)
 • Mikrovågor för snabbare vård – var står vi idag? Stefan Blomsterberg, Medfield Diagnostics

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.57 MB)
 • Using Artificial Intelligence on 112 Calls to Detect Cardiac Arrest Andreas Cleve, Corti, Danmark

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1020.07 KB)
 • Videostöd vid akut stroke – Varför? Medicinsk bakgrund och förväntad nytta Lars Rosengren, Sahlgrenska sjukhuset

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.72 MB)
 • Hur möjliggör vi behovsdrivna innovationer till prehospitalvården? Erik Nilebäck, Chalmers Industri Teknik & Medtech West

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 918.4 KB)
 • Svenskt Index – idag och i framtiden Lars Engerström, SOS Alarm

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 674 KB)
 • Videostöd vid akut stroke i Skåne – våra tankar och erfarenheter Magnus Esbjörnsson, Region Skåne

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.48 MB)
 • Kan datorstöd för larmcentralen förbättra prioritering av patienter med bröstsmärta Martin Gellerstedt, Högskolan Väst

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 761.2 KB)
 • Videostöd vid akut stroke på Jylland – våra tankar och erfarenheter Søren Aagaard Christiansen, Region Nordjylland, Danmark

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.6 MB)
 • Inledning, Bengt Arne Sjöqvist, Lindholmen Science Park

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 4.89 MB)
 • Status på den nationale præhospitale patientjournal i Danmark Jakob Fonager Sørensen, DXC Technology, Danmark

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 834.87 KB)
 • ViPHS – Videostöd i Prehospitala Strokekedjan; steg 1 avslutat Magnus Hagiwara & Hanna Maurin Söderholm, Högskolan Borås

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.77 MB)
 • Medicinsk support och bedömning på distans Tove Kari Gröneng & Gerd Magna Wold, Advanced Medical Support, Norge

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.47 MB)

Metis Forum Maj 2017

Presentationer

 • Blåljusvarning, A Hedberg

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 3.07 MB)
 • RGS V-botten, C Appelblad & R Eklund

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 575.4 KB)
 • Uppkopplad vård, M Asplund

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 4.1 MB)
 • FlyPulse LifeDrone-AED, S Wallman

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.27 MB)
 • Odyssey decision support UK

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 513.86 KB)
 • Fältmässiga mätningar, C Höög

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.07 MB)
 • Kvalitetssystem FLISA, H Klementsson

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 596.94 KB)
 • Intro Metis Forum, BAS

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.57 MB)
 • Sensorer, S Bogren

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.77 MB)
 • PrehospIT status, BAS

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.09 MB)
 • RGS web Dokument, A Amigelius

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 780.17 KB)

Metis Forum Februari 2017

Presentationer

 • Blåljusvarning, A Hedberg

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 3.07 MB)
 • RGS V-botten, C Appelblad & R Eklund

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 575.4 KB)
 • Uppkopplad vård, M Asplund

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 4.1 MB)
 • FlyPulse LifeDrone-AED, S Wallman

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.27 MB)
 • Odyssey decision support UK

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 513.86 KB)
 • Fältmässiga mätningar, C Höög

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.07 MB)
 • Kvalitetssystem FLISA, H Klementsson

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 596.94 KB)
 • Intro Metis Forum, BAS

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.57 MB)
 • Sensorer, S Bogren

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.77 MB)
 • PrehospIT status, BAS

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.09 MB)
 • RGS web Dokument, A Amigelius

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 780.17 KB)

Metis Forum Oktober 2016

Presentationer

 • Rapport från the 60th annual conference for the association for the advancement of autommotive medicine

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.5 MB)
 • Nästa generations informationssystem för akutsjukvård

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 805.44 KB)
 • Samverkande sjukvård - nyheter från Kronoberg

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.98 MB)
 • Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 747.39 KB)
 • Lägesrapport kartlägnging av ambulans-IT i EU och Nordamerika

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.49 MB)
 • PrehospIT - lägesrappport

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 3.08 MB)

Metis Forum April 2016

Presentationer

 • Simulering som medel för prehospital innovation, forskning, träning, och utbildning

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 826.05 KB)
 • Projekt PrehospIT- Stroke

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.7 MB)
 • CT-utrustade ambulanser i Tyskland - erfarenheter, ekonomi och framtid

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 3.38 MB)

Metis Forum December 2015

Presentationer

 • Reperfusion in brain ischemia: organizational aspects in view of the recent randomized thrombectomy trials

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.41 MB)
 • Nya rutiner för prehospital handläggning av stroke i VGR

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 3.18 MB)
 • Development of a Clinical Decision Support System for Improving the Acute Care Process of Stroke Patients Based on Clinical Variables

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.81 MB)
 • Uppdatering PrehospIT

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 2.21 MB)
 • Prehospital identifiering och prioritering vid akut stroke

  Publicerad den 8 januari 2018
  Visa (pdf 1.83 MB)

Metis Forum Samverkansformer och Projekthandbok

Rapporter

 • Metis Forum Samarbetsformer

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 991.64 KB)
 • Metis Forum Projekthandbok

  Publicerad den 22 mars 2018
  Visa (pdf 2.5 MB)