Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Länkar

Flisa – Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård och verkar för att stimulera utvecklingen inom ambulanssjukvården såväl nationellt som internationellt.
http://www.flisa.nu

Ambulansforum startades i början av februari 1997 av entusiaster som ville utveckla ambulanssjukvården.
http://www.ambulansforum.se

Ambulance today tillhandahåller de senaste nyheterna om aktuella ambulansfrågor för aktörer som tillhandahåller ambulansservice i Storbritannien.
http://www.ambulancetoday.co.uk

JEMS – Journal of Emergency Medical Services är en vetenskaplig tidskrift med fokus på kliniska genombrott, recensioner och fortbildning för ambulanssjukvården. 
http://www.jems.com

NEMSIS – National Emergency Medical Services Information Systems är en amerikansk metod för att lagra akutsjukvårdsdata.
http://www.nemsis.org

IHE – Integrating the Healthcare Enterprise är ett initiativ av vårdpersonal och industrin med syftet att förbättra sättet datorsystem inom vården delar information.
http://www.ihe.net

Snomed CT – Systemized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms, är ett internationellt medicinskt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem. Snomed CT ingår tillsammans med de hälsorelaterade klassifikationerna och Socialstyrelsens termbank i det nationella fackspråket för vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/snomed-ct

HL7 – Health level 7 är en internationell organisation bestående av experter inom hälso- och sjukvård som samarbetar för att skapa standarder för utbyte, hantering och integration av elektronisk hälsoinformation.
http://hl7sweden.se

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.
http://www.inera.se

E-hälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa med målet att bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa. Verksamheten är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare. 
http://www.ehalsomyndigheten.se

Vision e-hälsa 2025 Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.