Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Informationsseminarium om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

11 oktober 2019 11:30 till 13:00
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Välkommen på informationsseminarium om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – hösten 2019. Utlysningen är en samutlysning från de strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health, som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram.

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 -3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

På detta lunchseminarium kommer Henrik Mindedal från MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health, tillsammans med Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park, västsvensk nod för Swelife, att informera om utlysningen. Du får ställa frågor och efter seminariet bjuder vi på en lätt lunch till anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast kl. 12:00 den 8 oktober.

Anmälan

Arrangeras av MedTech West och Swelife.