Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI och automatisering i framtidens vård – när blir 1177 Vårdguiden en robot?

21 november 2018 09:30 till 16:00
City Conference Center, Stockholm
Inera har tagit fram en gemensam målbild för första linjens vård, som landsting och regioner ställt sig bakom. Den ska styra ett metodiskt och långsiktigt arbete med en gemensam infrastruktur för informationshantering för alla sjukvårdshuvudmän och deras valda leverantörer av digital vård. Rätt information, data, är avgörande för att verktyg som automatisering och AI ska kunna skapa nytta, oavsett vem som tillämpar dem.

Välkommen till en dag med exempel på hur artificiell intelligens kan användas inom vård och omsorg, hur 1177 Vårdguiden kan utvecklas till en digital sjuksköterska och varför målbilden för första linjens vård är så viktigt för denna utveckling.

Konferensen riktar sig till politiker, beslutsfattare, ledare och strateger i landsting, regioner, kommuner, myndigheter och hos leverantörer.

Johanna Bergman, Lindholmen Science Park, presenterar AI Innovation of Sweden och PreSISe-projektet. 

Anmälan och fullständigt program

 

 

Arrangeras av Inera.