Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Workshop kring regulatoriska frågor och långsiktigt nyttiggörande av AI i sjukvården

29 maj 2018 13:00 till 16:30
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg
Artificiell Intelligens (AI) beskrivs av många som nästa steg när det kommer till diagnostisering av sjukdomar och som en viktig pusselbit för en mer individanpassad vård. Även om tekniken i många fall redan finns är frågorna många när det kommer till hur AI ska nå sin fulla potential inom sjukvården och medicintekniska produkter.

I den här workshopen väljer vi att lyfta två aktuella ämnen; 

  1. Regulatoriska frågor, hur ska tillexempel MDR och CE hanteras när det kommer till AI-baserade system? 
  2. Långsiktigt nyttiggörande, hur ska vi se till att kunskap som finns inbyggd i ett system sprids och kommer till nytta i vården? 

Alla som på något sätt kommer i kontakt med nämnda frågeställningar är välkomna att delta i workshopen. Vi ser gärna deltagare från både akademi, näringsliv och offentlig sektor. 

Workshopen arrangeras av Prehospital ICT Arena (PICTA) och är en första aktivitet i PICTAs nystartade fokusgrupp Kliniska beslutsstöd.

Anmäl dig här

 

 

Preliminär agenda

 

13.00
Välkomna och introduktion                              

Johanna Bergman & Bengt Arne Sjöqvist; PICTA    

13.15
Kort introduktion till AI

Stefan Candefjord; Chalmers

13.25
Regulatoriska frågor - var står vi idag?                              

Mats Artursson; Läkemedelsverket

13.40
Gruppdiskussion del 1

14.20
Summering del 1

14.45 Fika

15.00
Långsiktigt nyttiggörande -erfarenheter och utmaningar   

prel. Stefan Sjögren; GE

15.10
Open source

Douglas Spangler; Akademiska Sjukhuset                                                                                     

15.20

Gruppdiskussion del 2
 
16.00
Summering del 2
 
16.20- ca 16.30
Avslutning och summering av dagen 

Johanna Bergman & Bengt Arne Sjöqvist; PICTA

Arrangeras av PICTA.