Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Metis Forum

22 februari 2018 11:00 till 16:00
Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Välkomna till årets första Metis Forum den 22 februari! Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt.

Temat för dagen är Sepsis, en prehospital utmaning, samt stöd för bedömning och prioritering.

Vi börjar klockan 11:00 med att bjuda på lunch och avslutar ca 16:30. Seminariet är i Demostudion på Lindholmen Science Park i Göteborg. 

 Program

11:00  Samling och Lunch Lindholmen Science Park (utanför  Demostudion) 
11:40 Välkomna och inledning Bengt Arne Sjöqvist;  PICTA
11:45 Nyheter & Bulletiner från PICTA Bengt Arne Sjöqvist &  Johanna Bergman
12:05 Sepsis - vad är det och vilka är utmaningarna Lars Ljungström; VGR  (tbc)
12:25 Sepsis i ett prehospitalt kontext - en  förstudie Johanna Bergman; PICTA
12:40 Hur presenterar sig sepsis prehospitalt Ulrika Wallgren; Karolinska  Institutet (KI)
13:00 Tidig identifiering av sepsis genom mobilt    beslutstöd Ulrika Norrbom; HiQ
13:20 Olika perspektiv på bedömning av misstänkt  sepsis i ambulansen Agnes Olander; Högskolan Borås
13:40 Hur kan vi bedöma risk för sepsis hos 1177 Kerstin Larsson; 1177
14:00 Är AI en möjlig väg till framgång för bedömning  av risk för sepsis Robert Feldt; Chalmers
14:20 Ett prehopsitalt beslutstöd för sepsis - ett  projektutkast Johanna Bergman 
14:30 Fika + mingel Serveras i foajén
15:00 Jämförelse av två beslutstöd/protokoll på  larmcentralen - medicinskt index och RETTS-A Klara Torlen; Karolinska   Institutet (KI)
15:20

Utveckling av ett maskininlärningsbaserat beslutstöd   vid Sjukvårdens Larmcentral

Douglas Spangler;  Akademiska Sjukhuset,   Uppsala
15:40 Mobil tolkningsapp för ambulanspersonal Arne Ranta;  Chalmers/GU och Digital   Grammars AB
16:00 Utveckling av kliniskt beslutsstöd för prehospital triage av trafikskador baserat på Big Data och Machine Learning Stefan Candefjord;  Chalmers  
16:20 Avslutning & Sammanfattning Bengt Arne Sjöqvist &  Johanna Bergman; PICTA
     

 

Välkomna! 

Anmäl dig här

Arrangeras av Prehospital ICT Arena.