Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

2 oktober 2017 11:30 till 13:00
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olsson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv.

Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter. Samtidigt utgör medicintekniska produkter en allt större del av hälso- och sjukvårdens budget, vilket gör att myndigheter och landsting behöver veta vilket värde dessa produkter har.

Läs mer här

 

 

 

Arrangeras av Medtech.