Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Metis Forum

5 May 2021 13:00 to 16:15
Online
Welcome to Metis Forum - the 15th in a row. Also this time it will be a digital event that we invite you to, on May 5 at 13.00 – 16.15. We have an exciting agenda and an interesting mix of companies, academia and care activities.

The event will be held in swedish.

Vi ser verkligen fram emot att - förhoppningsvis i höst - kunna träffas fysiskt på event. Bland annat planerar vi för att då ha en mer interaktiv del i programmet med live-demonstrationer och möjlighet att hands-on testa ny teknik och innovation under pauserna. Vi kommer dock att fortsätta med möjligheten att också delta digitalt. 

Program:

 • 13.00 Välkomna och Inledning – Hanna Maurin Söderholm, programansvarig PICTA
   
 • 13.10 Informationsdriven akutsjukvård i Region Halland – Markus Lingman, kardiolog och utvecklingsstrateg i Region Halland
   
 • 13.35 Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård – Video för bättre distanskonsultation – Veronica Vicente, FoUUI-chef, AISAB Stockholm
   
 • 14.00 Erfaring fra innføring av elektronisk ambulansejournal i Norge – Lena Bredde, Chief Medical Officer & Janne T. Morstøl, Chief Commercial Officer, Bliksund

  14.25 – 14.45 Paus

 • 14.45 Gött, Göteborg triage test – ett nytt triagesystem för akutsjukvården Göteborg – Lina Dahlen Holmqvist, Sektionschef Akutmottagningen Sahlgrenska
   
 • 15.15 HeroSight – Augmented Reality för framtidens övning och beslutsstöd – Daniel Kindstrand, vd & grundare HeroSight
   
 • 15.45 PICTA Nytt: Nyheter, nya och pågående projekt och satsningar framåt

Vi avslutar ca kl 16.15

Mer info & Amnälan

 

PICTA drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården.
Metis Forum är den öppna mötesplatsen där PICTA:s intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. 
Läs mer om Metis Forum som koncept
Arranged by PICTA vid Lindholmen Science Park.